Оцінювач майна

Оцінювач майна – суб’єкт, що володіє кваліфікацією, досвідом і правами для виконання експертної оцінки майна. Це фізособа, оціночна діяльність якого регулюється міжнародними договорами України, законом і іншими нормативними актами України. Оцінювачі можуть проводити оцінку об’єктів в приватному порядку або від імені юридичної особи.

Специфіка поняття і спектр об’єктів оцінки

Головне завдання оцінювача майна – встановити вартість об’єкту. Оцінювач майна – це суб’єкт оціночної експертизи, який є офіційним членом саморегульованої організації. Такі особи мають професійні права, обов’язки і несуть відповідальність за трудову діяльність перед законом.

Головне завдання оцінювача майна – встановити вартість об’єкта, актуальну на момент проведення експертизи. Найбільш часто експерти встановлюють ринкову, кадастрову, інвестиційну, ліквідаційну або відновну вартість.

Оцінка вартості майна може бути як обов’язковою мірою, так і добровільної мірою. Багато юридичних і фізособи вдаються до послуг оцінювача на добровільній підставі, щоб здійснити операцію купівлі-продажу об’єкта за оптимальною ціною.

Найбільш часто оцінювачі встановлюють вартість наступних майнових об’єктів:

 • нерухомості;
 • транспорту;
 • земельних ділянок;
 • цінних паперів;
 • грошей (капіталу, що знаходиться в обороті).

Якщо оцінювач визначає ринкову вартість майнових об’єктів, то він фактично повинен вказати ціну майна, за яку його можна продати в поточний період. Всі висновки ринкової вартості заносяться в звіт і зберігають свою актуальність до 6-ти місяців з моменту проведення експертизи.

Основні обов’язки оцінювача майна

Закон регламентує спектр обов’язків оцінювача майна. Експерт зобов’язаний бути членом в будь-якої саморегулівної організації оцінювачів – таке членство підтверджує його права на ведення експертної діяльності. Також будь-оцінювач повинен діяти в рамках нормативно-правових актів України, згідно зі стандартами професійної діяльності саморегулівної організації, в якій він перебуває.

До інших обов’язків оцінювача майна відносять:

 • Висновок трудового договору з юридичними і фізичними особами, збереження всіх документів, отриманих від замовника.
 • Надання інформації замовнику про саморегульовану організацію.
 • Надання замовнику документів про освіту, що підтверджують право на ведення оціночної діяльності.
 • Надання даних саморегулівної організації про замовника.
 • Збереження конфіденційності під час проведення експертизи, крім випадків, встановлених в законі.
 • Складання звіту з експертним висновком (звіт про оцінку вартості майна).
 • Інформування замовника про неможливість продовжувати експертизу при виникненні ситуацій, що заважають провести оцінку.

У свою чергу замовник також несе відповідальність перед експертом-оцінювачем. Більш того, оцінювач має право вести експертизу на свій розсуд (що не суперечить законодавству), а також відмовитися від проведення експертизи, якщо замовник порушив договір.

Стандарти складання договору і ведення звіту оцінювачами

Закон регламентує спектр обов’язків оцінювача майна. При проведенні експертизи з оцінки майна оцінювач повинен укласти договір, що наділяє правом експерта на виконання професійної діяльності. Договір між двома сторонами оформляється письмово за стандартом, регламентованому законом.

Тому будь-який договір повинен відображати:

 • мета оцінки;
 • характеристику об’єкта оцінки;
 • вид вартості, який буде визначатися (ринкова, кадастрова і т.д.);
 • дату проведення експертизи і визначення ціни об’єкта;
 • дані про саморегулівної організації;
 • особисті відомості про оцінювача;
 • стандарти оціночної діяльності, які застосовуються в ході експертизи;
 • розмір винагороди.

Подібний договір страхує оцінювача майна і наділяє його правами на проведення експертизи в рамках законодавства. Після комплексного аналізу об’єкта, оцінювач повинен скласти звіт – експертний висновок про вартість майна.

Будь-який звіт (в паперовому або електронному вигляді) повинен містити характеристику об’єкта оцінки (вид майна, дані про власника і т.д.), дату проведення експертизи і визначення вартості. У звіті вказується тільки дійсна інформація, в іншому випадку експертну оцінку можна оскаржити в суді (включаючи арбітражний або третейський суд).

Професійне навчання оцінювачів

Кваліфікаційний атестат – свідоцтво, яке підтверджує право на поведінку оціночних експертіз.Оценщік майна отримує право на проведення оціночної діяльності після проходження професійного навчання. Навчання проводять державні та приватні заклади на базі факультетів, уповноважених здійснювати подібне навчання.

ПОДІЛИТИСЯ: