Оцінка прибутку

Оцінка прибутку – це в першу чергу аналіз всієї економічної діяльності, здійснюваної організацією. Залежно від множинних факторів проводиться ретельне дослідження окремих компонентів діяльності підприємства і на основі цього дослідження проводиться загальна оцінка прибутку підприємства.

Варто докладніше зупинитися на самому понятті прибутку.

Поняття прибутку і її різновиди

Прибуток є дуже важливим показником, що відображає ефективність всієї діяльності підприємства, а також раціональності використання окремих ресурсів і компонентів. У більш простому, суспільному розумінні прибуток визначається чистим доходом організації від здійснення своєї діяльності. Однак, прибуток може бути різною в залежності від окремого підходу до витрат, який є неоднаковим з економічної і бухгалтерської точки зору.

1) Бухгалтерський прибуток являє собою сукупний дохід підприємства за вирахуванням явних, або інакше званих бухгалтерськими, витрат. Тобто, якщо уявити це у вигляді формули:

БП = СД – ЯИ

де: БП – бухгалтерський прибуток, СД – сукупний дохід, ЯИ – явні витрати.

2) Економічна ж прибуток відрізняється тим, що з сукупного доходу крім явних віднімаються додатково неявні витрати (які в свою чергу в сукупності носять назву економічних витрат). У вигляді формули це можна представити таким чином:

ЕП = СД – ЕІ

де: ЕП – економічний прибуток, ЕІ – економічні витрати, які в свою чергу можна представити у вигляді формули

ЕІ = ЯИ + НЯІ

де ЯИ – явні витрати, НЯІ – неявні витрати.

Ці два показники взаємопов’язані між собою і цей взаємозв’язок можна виразити формулою:

ЕП = БП – НЯІ

Ці показники оцінки прибутку підприємства є основними для проведення загального аналізу ефективності його діяльності. До складу економічних витрат також входить показник, який можна охарактеризувати поняттям «нормальний прибуток».

Нормальна прибуток

Це показник характеризує рівність сукупного доходу підприємства від витрат, які були витрачені на його діяльність. Тобто, коли економічний прибуток від діяльності організації дорівнює нулю. Саме цей показник забезпечує стійкість підприємства на ринку, оскільки забезпечується самоокупність його діяльності.

Чистий прибуток

Цей показник відображає більш високу ефективність використання всіх наявних ресурсів підприємства. Тобто, коли при порівнянні сукупного доходу і сукупних витрат залишається позитивний залишок на користь прибутку підприємства. Цей «залишковий» дохід і є чистим прибутком. Її стабільність і безпеку на певному рівні буде залежати від багатьох зовнішніх чинників, таких як особливості ринку, наявність монополізації та інших. Саме в залежності від того, позитивною або негативною буде економічний прибуток в цілому по галузі можна спрогнозувати приплив або відплив нових підприємств у цій сфері діяльності.

В цілому ж прибуток підприємства в цілому складається з декількох компонентів:

Прибуток від реалізації тієї продукції (робіт / послуг), яку безпосередньо виробляє підприємство. Цей компонент становить основну частку прибутку.
Прибуток від реалізації інших компонентів (продаж основних засобів, виконання сторонніх робіт, додаткова фінансова діяльність та інше).
Регулярні, операційні, незаплановані і позареалізаційні джерела доходу або витрати.

Ці показники оцінки прибутку підприємства дозволяють оцінити, наскільки воно рентабельно, а також – на які саме компоненти варто звернути уваги. Оскільки, незважаючи на те, що бухгалтерський прибуток може виявитися позитивною, економічна в цей час складе від’ємне значення з огляду на величини неявних витрат. Саме тому необхідний ретельний і докладний аналіз.

Аналіз прибутку

Загальним результатом всієї діяльності підприємства можна назвати два основні показники – прибуток і збитки. І на підставі цих показників можна робити висновки про ефективність цієї діяльності і правильності розподілу наявних ресурсів.

Аналіз і оцінка прибутку здійснюється якраз з метою визначення ефективності діяльності підприємств.

Завдання аналізу прибутку:

  • Перевірка відповідності планових показників очікуваного прибутку і реальних обсягів реалізації і собівартості готової продукції.
  • Оцінити, наскільки повно виконуються завдання, поставлені в бізнес-плані по отриманню очікуваного прибутку.
  • Виявлення тих окремих компонентів, факторів і показників, які мають певний вплив на різницю в прибутку планованої і реальною.
  • Пошук методів і засобів, які можуть прискорити зростання прибутку і збільшити її обсяги.

Таким чином, можна побачити, наскільки цінним і необхідним є аналіз для подальшого розвитку підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ: