Оцінка ліквідності

Оцінка ліквідності – це аналіз фінансового стану господарюючого суб’єкта, його здатності швидко мобілізувати активи для погашення кредиторської заборгованості.

Сфера використання

Показники ліквідності використовуються:

 • акціонерами, учасниками компанії – для моніторингу її діяльності та запобігання банкрутству;
 • фінансовими установами та іншими комерційними кредиторами – для визначення здатності потенційного позичальника своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями;
 • державою в особі податкових органів – для встановлення можливості підприємства вносити до бюджету обов’язкові платежі.

Для чого потрібна оцінка ліквідності?

Ліквідність товарно-матеріальних ресурсів і достатність грошових коштів зумовлюють платоспроможність господарюючого суб’єкта. Грошей як таких повинно вистачати для погашення зобов’язань. В умовах браку грошової маси суб’єкт господарювання визнається платоспроможним у разі, якщо він здатний:

 • швидко і за номінальною ціною (без надання знижок) реалізувати майно і з метою розрахунку з кредиторами;
 • в найкоротші терміни генерувати доходи.

Ліквідність активів

Перелік цінностей в порядку убування ліквідності:

 • грошові кошти, розміщені на дебетових рахунках в банках, готівка в касі, банківські векселі, емітовані урядом цінні папери;
 • дебіторська заборгованість, емітовані комерційними суб’єктами цінні папери, видані позики;
 • товарно-матеріальні запаси;
 • обладнання, транспорт;
 • нерухомість;
 • не завершені будівництвом об’єкти.

Оцінка ліквідності суб’єкта господарювання в кожному окремому випадку має на увазі обов’язкову модифікацію бухгалтерського балансу. Це дозволяє реально оцінити ліквідність кожного активу. Варіативність ліквідності можлива для кожної окремо взятої цінності, наприклад:

 • дебіторська заборгованість нерідко має термін погашення близько року;
 • вкладення в векселі комерційних суб’єктів можуть мати на увазі фінансування дочірніх підприємств або афілійованих компаній.

Розрахунок ліквідності балансу

Для оцінки ліквідності активи поділяють на такі види:

 • найбільшою мірою ліквідні (А1);
 • швидко збувається (А2);
 • повільно реалізовані (А3);
 • важко збувається (А4).

Аналогічним чином класифікують зобов’язання (пасиви):

 • особливо термінові (П1);
 • короткострокові (П2);
 • довготривалі (П3);
 • перманентні (П4).

Баланс господарюючого суб’єкта визнається абсолютно ліквідним при одночасному виконанні таких умов: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4.

ПОДІЛИТИСЯ: