Оцінка капітальних вкладень

Під оцінкою ефективності капітальних вкладень фінансисти розуміють ступінь загального співвідношення між витратами, необхідними для відтворення основних фондом і одержувані результати. Тобто, оцінка капітальних вкладень проводиться в тому випадку, коли вводяться в експлуатацію готові об’єкти, призначення яких може бути як виробничим, так і невиробничих. Оцінюється зростання кількості продукції і вигоди від надання різного роду послуг, зростання рівня загальнонаціонального доходу населення. Також до уваги приймаються інвестиційні проекти.

Загальний показник для визначення ефективності вкладень капіталу називають загальної (абсолютної) економічної ефективністю, і визначають її по відношенню ефекту, який отриманий, щодо до вкладень капіталів, які безпосередньо вплинули на виникнення ефекту. Не менш часто застосовується і поняття порівняльної ефективності, по якій визначають мінімальні приведені витрати щодо всіх варіантів, піддаються аналізу.

Показники ефективності

Згідно з документом виділено три показника, які свідчать про те, наскільки ефективний той чи інший інвестиційний проект. Це такі показники:

  • Комерційна (фінансова) ефективність. Облік фінансових наслідків від процесу реалізації вкладень для всіх учасників процесу.
  • Бюджетна ефективність. Облік фінансових наслідків для бюджетів всіх рівнів, починаючи місцевим бюджетом і закінчуючи федеральним.
  • Економічна ефективність. Це облік всіх можливих витрат і результатів, необхідних для повноцінної реалізації проекту, які виходять за межі фінансових інтересів сторін-учасниць.

Народногосподарський ефект

Показники народногосподарського ефекту рекомендують розраховувати при реалізації великих проектів, в яких безпосередню участь бере держава, і здійснюються вони в інтересах міст, регіонів, або країни в цілому.

Показники та розрахунки

Для оцінки ефективності тих чи інших капітальних вкладень, зазвичай застосовуються такі показники:

Додатковий вихід товарів на один рубль капітальних вкладень:

Е = (ВП1-ВП0): До

Е – це ефективність вкладення;

ВП0 і ВП1 – це валовий обсяг виробничої продукції при при додаткових і вихідних інвестиціях;

К – це показник суми проведених капітальних додаткових інвестицій.

Зниження собівартості товару з розрахунку на один рубль капітальних вкладень:

Е = V1 (С0-С1): До

V1 – це показник обсягу виробництва продукції за рік в натуральних одиницях вже після капітальних вкладень;

С0 і С1 – це величини собівартості одиниці товару при вироблених, а так само при вихідних капітальних вкладеннях.

К – це показник суми проведених капітальних додаткових інвестицій.

Скорочення витрат праці в розрахунку на рубль капітальних вкладень:

Е = V1 (З0-З1): До

З0 і З1 – це показники витрат праці на виробництво однієї одиниці товару, відповідно, як до, так і після проведених вкладень;

К – це показник суми проведених капітальних додаткових інвестицій;

V1 – це показник обсягу виробництва продукції за рік в натуральних одиницях вже після капітальних вкладень;

Збільшення прибутку (розрахунок на один рубль капітальних вкладень):

Е = V1 (П1-П0): До

П0, П1 – це показники прибутку на одиницю товару до і після капітальних інвестицій.

Термін окупності капітального вкладення

T = К / V1 (З0-З1)

або

t = К / V1 (C0-C1)

Ці показники, як правило, застосовуються безпосередньо для комплексного оцінювання ефективності капітальних вкладень.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Операції біржові