Оцінка і аналіз кредитного ризику

Контроль якості клієнта і його платоспроможності – це в першу чергу завдання зацікавленого суб’єкта (позичальника). При цьому для зниження ризиків було виділено п’ять головних критеріїв оцінки. До них можна віднести:

– можливості клієнта. Тут проводиться оцінка платоспроможності позичальника, порівняння рівня його доходів по відношенню до оформлюваної в кредит сумі;

– репутація. Аналізується взаємодія позичальника з постачальниками і кредиторами. Можливе проведення особистих бесід (якщо мова йде про оформлення позики фізичною особою). Також на даному етапі обов’язково вивчення кредитної історії;

– заставу. Даний фактор є гарантією надійності кредиту, виступає його забезпеченням. У більшості випадків наявність застави дозволяє зняти ряд інших вимог для оформлення кредиту;

– умови. Дослідження поточного стану економіки (на регіональному та державному рівні).

оцінка і аналіз кредитного ризику
Для аналізу кредитного ризику використовується кілька основних параметрів:

– показник ліквідності – відображає співвідношення ліквідних елементів компанії-позичальника і її короткострокових зобов’язань. Розрахунок коефіцієнта здійснюється як відношення короткострокових активів до короткострокових зобов’язань підприємства;

– показник заборгованості дозволяє побачити, як розподіляються ризики між власниками і кредиторами компанії. Коефіцієнт вираховується, як відношення основних засобів до власного капіталу. Чим вище відношення власного капіталу до кредитного, тим більше ризик несвоєчасного повернення боргу позичальником і тим обережніше повинен ставитися банк до клієнта в разі надання позики;

– показник погашення заборгованості відображає, чи здатна компанія-позичальник погасити поточний борг за допомогою генерації капіталу в період проведення операційної діяльності. Цей параметр в повній мірі відображає фінансову стійкість компанії. Розрахунок проводиться шляхом обчислення коефіцієнта грошового потоку. Він являє собою відношення суми амортизації і прибутку після виплати податків за вирахуванням дивідендів до довгостроковим позикам компанії;

– показник ділової активності дає можливість проаналізувати, наскільки керівництво компанії грамотно використовує поточні активи. Оцінюється за допомогою трьох параметрів – коефіцієнтів оборотності дебиторского боргу, кредиторської заборгованості та запасів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Декларування цін