Оцінка експортних можливостей підприємства

Оцінка експортних можливостей компанії дозволяє забезпечити баланс споживчих запитів з її реальними можливостями. Оцінка експортних можливостей компанії або підприємства, є головною складовою маркетингового дослідження, яке має на увазі також вивчення ринкової кон’юнктури і споживачів. Така оцінка дозволяє забезпечити баланс споживчих запитів з реальними можливостями компанії, розробити програми подальшого розвитку підприємства, отримати необхідні дані для прийняття оптимальних рішень.

Керівництво підприємства має достовірну інформацію про своїх потенційних ринкових можливостях, і аналізувати їх відповідно і економічним законодавством країни і урядовими постановами, які стосуються сфери діяльності компанії. Експортні можливості підприємства слід ретельно дослідити і аналізувати з тієї причини, що зовнішні умови економічної діяльності, багато в чому визначають характер внутрішнього розвитку підприємства.

Принципи оцінки експортних можливостей

При оцінюванні експортних можливостей організації не менш важливим є дослідження інформаційної структури. Дослідження експортних можливостей компанії грунтується на наступних діях і принципах:

  • оцінка фінансового становища підприємства, економічного потенціалу, рентабельності продукції, ефективності роботи;
  • ревізія асортименту продукції, що випускається і детальний аналіз її конкурентоспроможності;
  • аналіз ефективності торгової стратегії підприємства, і відповідність її споживчим і ринковим запитам;
  • оцінка матеріальної бази компанії її технічну відповідність стандартам (забезпечення енергією, вихідними матеріалами і т. д.);
  • аналіз управлінської структури компанії;
  • оцінка виробничих планів підприємства, їх ефективності і здійсненності, перевірка коректності виробничих і технічних прогнозів;
  • оцінка кадрового потенціалу, виявлення загального рівня освіченості кадрів, з урахуванням потенційного підвищення кваліфікації.

мета досліджень

Основною метою дослідження є визначення експортних можливостей підприємства, а також виявлення сильних і слабких його сторін. Після чого фахівці, спираючись на достовірні дані, зможуть скласти стратегію подальшого розвитку підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Місцеві фінанси