Очікуваний майбутній дохід

Очікуваний майбутній дохід – інформація по прибутку, обчислена на підставі прогнозних даних. Це показник, розрахунок якого проводиться в кілька етапів:

– ціна активу множиться на безризикову ставку (середню по ринку). Зокрема, це може бути ставка прибутковості за державними борговими активами (облігаціями);

– з параметра історичної прибутковості довгострокового держзобов’язання віднімається історичний параметр прибутковості середньої по ринку (за основу можна брати найбільш ємний індекс ринку);

– отримані на першому і другому етапі показники складаються;

– підсумкове число множиться на бета-коефіцієнт фінансового інструменту.

Очікуваний майбутній дохід – прибуток, яку компанія може отримати в майбутньому з того чи іншого активу. Англійська назва – Expected future return. Синонім – очікуваний дохід.

Очікуваний майбутній дохід: сутність, структура розрахунку

Прибуток організації (компанії) – основний показник інвестиційної та фінансової діяльності. По суті, це винагорода підприємства за інвестовані в ті чи інші активи кошти. При цьому майбутній дохід може бути сформований з групи джерел:

– фінансових надходжень, що мають періодичний характер і званих поточним прибутком;

– зниження (підвищення) ринкової ціни активів, яке забезпечує зменшення (приріст) капіталу.

Поточна прибуток, яку отримує компанія, може мати процентну форму, вид ренти або дивідендів.

Зменшення або збільшення грошової ціни капіталу формується з урахуванням зміни його ринкової ціни. При цьому збільшення капіталу – та сума, яка дозволяє визначити, наскільки прибуток від реалізації інвестицій більше їх початкової ціни. Зменшення фінансової вартості капіталу визначається сумою, при якій ціна продажу вкладень менше її первісної покупної вартості.

Важливий момент – оцінка очікуваної майбутньої прибутку. Керівник повинен вміти передбачити ймовірний дохід від інвестицій в активи і правильно обчислювати очікувану норму прибутковості. Це один з ключових моментів для створення майбутніх прогнозів.

Так, для оцінки очікуваного майбутнього доходу (в загальному випадку) добре підходить метод статистичної ймовірності. Як правило, норма прибутковості (r) являє собою усереднений параметр можливого прибутку від конкретного вкладення (інвестиції). При цьому сама виваженість обчислюється за допомогою статистичної ймовірності. Математично це виглядає наступним чином:

оцінка майбутнього доходу

У наведеній вище формулі ri – це ймовірна прибуток від тієї чи іншої інвестиції, pi- статистичний варіант прибутковості від вкладення, а n – кількість ймовірних надходжень прибутку.

При ефективному управлінні капіталом менеджер повинен не тільки розрахувати фактичні параметри по вже реалізованим операціях, а й спрогнозувати результати потенційних операцій. Головний орієнтир при такому вигляді прогнозування – фінансові потоки в майбутньому, поява яких очікується в разі того чи іншого варіанту залучення капіталу або інвестування. При цьому головним інструментом вкладень є акції та облігації. Завдання підприємства, його керівництва і відповідних відділів – правильно обчислювати очікуваний майбутній дохід кожного з інструментів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Нові гроші