Очікувані значення економічних величин

Під очікуваними значеннями економічних величин зазвичай розуміються прогнозовані значення для інфляції валюти, можливого рівня прибутку, а також сумарного доходу від певної фінансової операції. Очікувані значення можуть вважатися такими тільки за умови наявності документів, на підставі яких будується припущення

Значення очікуваних значень економічних величин

Перше значення – можливість вести фінансове планування на підставі отриманих даних. Зокрема при плануванні інвестиційних операцій інвестор аналізує очікуване значення прибутку, зіставляє його з терміном повернення вкладених грошових сум. Якщо виявляється, що можна отримувати стабільні прибутки і за короткий термін повернути вкладені гроші – інвестицію можна вважати «вигідною».

Прогнозування зміни економічних величин

Друге – аналіз очікуваного значення ряду економічних величин робить прямий вплив на стан економіки держави. Якщо очікується, що виникне високий рівень інфляції, це, найімовірніше, стане причиною відтоку капіталів з країни. Особливо важливо для держави очікуване значення ВВП, яке дає вичерпні відомості про стан економіки.

Третє – очікувані значення деяких економічних величин можуть впливати на вартість певного підприємства або на курс його акцій. Якщо підприємство займається нафтопереробкою, то очікування падіння нафтового ринку напевно позначиться на курсі акцій компанії негативно. Сучасні інвестори, такі як Уоррен Баффет, вважають, що біржа – це спільнота людей, на психологію яких можна впливати, а біржова психологія будується безпосередньо на очікуваннях зміни економічних величин.

Четверте – очікувані економічні величини, що змінюються з плином часу, відкривають нові фінансові можливості перед різними сферами бізнесу. Якщо очікується спад в одній галузі економіки – буде спостерігатися зростання в інший. При умінні правильно аналізувати рух ринку і будувати вірні припущення про зміни економічних величин, підприємець може використовувати свої можливості з максимальною вигодою і захищати себе від банкрутства.

П’яте значення – розробкою прогнозів щодо економічних величин займаються спеціальні державні утворення, які інформаційні відділи приватних підприємств. Обробка значних обсягів інформації для створення точного прогнозу справляє позитивний вплив на розвиток економіки як науки.

ПОДІЛИТИСЯ: