Очікувані платежі: етапи розрахунку і складання плану

Весь процес планування складається з декількох основних етапів, в кожному з яких враховуються очікувані платежі і надходження підприємства:

1. Перший етап – прогноз майбутніх надходжень і витрат (платежів) фінансових коштів по головній сфері діяльності підприємства. Від якості розробки даного прогнозу багато в чому залежить коректність складання подальших елементів. Тут здійснюється розробка цілої групи документів:

– податковий план – документ, розробка якого проводиться для всієї компанії в цілому. У даній папері окрему увагу займають податкові очікувані платежі. Що стосується повернення платежів по перерахунку податків, то вони повинні включатися в інкасаційний план дебіторської заборгованості. Крім цього, в складі такого документа відображені всі типи зборів, податкових платежів і так далі. Календарна дата здійснення платежів – це, як правило, останній день встановленого терміну перерахування податкових виплат по кожному з видів;

– план інкасації дебіторських боргів – одна з форм платіжного календаря, яка розробляється для всього підприємства. Але можливі ситуації, коли буде охоплюватися група платежів тільки якогось одного відділу. В даному випадку очікувані платежі будуть включатися в календар в розмірах і в строки, які передбачені відповідними угодами (договорами), укладеними з контрагентами. Відносно простроченого дебиторского боргу такі платежі будуть внесені в документ лише за умови узгодження з усіма сторонами.
У календарі, де розглянута дебіторська заборгованість, є тільки один розділ, а саме графік надходження грошей. Щоб відобразити реальний фінансовий оборот компанії, вдень надходження коштів стає дата їх зарахування на рахунок компанії;

– план обслуговування кредитів (зобов’язань). З урахуванням міжнародної практики складання звітів, а також прогнозування фінансових потоків обслуговування позик повинно знаходити відображення в операційній діяльності компанії. Це обумовлено тим фактом, що відсотки по позиці, лізингові платежі, а також інші витрати організації з обслуговування фінансового позики включені в собівартість товару і, відповідно, позначаються на обсязі операційного доходу.

Такий тип плану розробляється для всього підприємства в цілому. Як правило, в ньому міститься тільки один розділ, а саме графік очікуваних платежів, що має безпосередній зв’язок з обслуговуванням позики. Дати та суми платежів повинні бути включені в платіжний календар з урахуванням умов лізингових або кредитних угод;

– план виплат по зарплаті. Подібне планування необхідно в підприємствах, які використовують багатоступеневу форму виплат стосовно працівників різних цехів, філій і так далі. Терміни таких виплат, як правило, встановлюються з урахуванням індивідуальних трудових угод або колективного договору. Сумарні очікувані платежі по цьому сектору плануються з урахуванням штатного розпису підприємства та діючої витратною кошторису;

– план формування запасів у виробничій сфері. Особливість цього планування в тому, що розробка проводиться для кожного конкретного центру витрат. До складу виплат входить, як правило, загальна ціна закуповуваних матеріалів, напівфабрикатів, сировинної продукції, комплектуючих і так далі. Якщо ж створювані виробничі запаси потребують особливих режимах зберігання, наприклад, створення газового середовища, охолодження і так далі, то в даному виді плану можуть відображатися і додатковими витрати по зберіганню. При цьому в зазначеному плані буде тільки один розділ, а саме графік платежів, що має безпосередній зв’язок з формуванням майбутніх запасів підприємства.

Загальні обсяги і терміни здійснення таких платежів проставляються з урахуванням планів закупівлі ТМЦ та угод з контрагентами. Як правило, виплати входять і в зобов’язання по покриттю кредиторського боргу перед постачальниками;

– план управлінських витрат. В основі цього виду бюджету відображаються очікувані платежі щодо закупівлі канцелярії, комп’ютерного програмного забезпечення, оргтехніки та інших активів, які не входять до загального складу необоротних засобів. Сюди ж включаються витрати на поштово-телеграфні послуги, відрядження і так далі. У цьому календарі знаходять відображення тільки платежі, що стосуються загальногосподарського управління. При цьому загальна сума виплат даного плану визначається поточною кошторисом;

– план продажу товару. Розробка цієї форми здійснюється з урахуванням центрів доходу або прибутку компанії. У плані є два розділи. В одному відображаються витрати, а в іншому – очікувані платежі за продану продукцію.

2. Другий етап – розробка планових показників щодо витрачання і надходження грошей щодо інвестиційної діяльності компанії. Тут береться до уваги чистий фінансовий потік діяльності. Як правило, в інвестиційну сферу включається використання і надходження фінансів, прибуток від вкладень, доходи від реалізації довгострокових активів і так далі.

На даному етапі складається два види плану:

– по формуванню портфеля довгострокових вкладень. Тут враховуються витрати на покупку фінансових інструментів, а також наводиться графік отримання відсотків (дивідендів) за наявними в розпорядженні активами;

– по реалізації програм реальних вкладень. Формується по всій компанії в цілому, якщо не виробляються великі інвестиції.

3. Третій етап – розрахунок планових показників витрачання і надходження фінансової діяльності компанії, покликаної гарантувати джерела інвестиційних вливань в майбутньому періоді. У фінансову діяльність компанії включаються надходження від емісії цінних паперів і отримання позик, а також витрати, які мають безпосередній зв’язок з погашенням боргів і вчиненням платежів по дивідендах.

ПОДІЛИТИСЯ: