Об’єкти страхування кредитів

Об’єкти страхування кредитів – майнові інтереси сторін кредитних правовідносин (банку і позичальника), пов’язані з:

  • ризиками неповернення запозичених коштів і збитками кредитора;
  • достроковим поверненням кредиту і неотриманням кредитором очікуваних доходів;
  • втратою платоспроможності або смертю позичальника;
  • настанням форс-мажорних обставин, що перешкоджають позичальникові у виконанні його зобов’язань;
  • застосуванням до позичальника санкцій за невиконання кредитного договору.

Відповідальність за непогашення кредиту як об’єкт страхування

Страхування застави – обов’язковий елемент страхових правовідносин, де в якості забезпечення використовується заставне майно 90-ті роки в РФ відповідальність позичальника була найбільш поширеним об’єктом страхування в сфері кредитування. Страхувальником виступав позичальник. Страховкою охоплювалася відповідальність перед фінансовою установою за своєчасне повернення запозичених коштів, включаючи відсотки.

Цей вид страхування припинив існування в 1996 році у зв’язку зі змінами законодавства. Ст. Цивільного кодексу передбачає можливість страхування відповідальності лише у випадках, обумовлених законом. Страхування відповідальності позичальника на той момент нормативно не передбачалося.

Ризик непогашення кредиту як об’єкт страхування

Договір з таким об’єктом спрямований на захист інтересів кредитної організації. Вона ж виступає страхувальником. Страховкою можуть охоплюватися окремі кредити, або весь портфель повністю. Межа відповідальності страховика за неповернення коштів позичальником зазвичай обмежується 50-90% сумарної заборгованості.

Смерть позичальника як об’єкт страхування

Метою страхування є захист інтересів:

  • торгової компанії, котра оформила покупку товару в кредит;
  • фінансової установи, яка видала кредит готівкою.
  • Якщо застрахована особа померла до повної виплати позики, її залишок погашається страховиком.

Страхування застави

Страхування застави – обов’язковий елемент страхових правовідносин, де в якості забезпечення використовується заставне майно. Об’єкт страхування – ризик знищення або пошкодження предмета застави.

Можливі різні схеми використання цього продукту, проте страхування завжди здійснюється за рахунок позичальника. Найбільшого поширення набув такий механізм: страхувальником виступає позичальник, вигодонабувачем – банк.

ПОДІЛИТИСЯ: