Об’єкт права власності

Об’єкт права власності – під цим терміном розуміють те майно, на яке поширюється комплекс правомочностей власника щодо володіння, експлуатації, розпорядженням.

Можливі об’єкти права власності

Об’єкт права власності – майно, на яке поширюється комплекс правомочностей власника щодо володіння, користування, розпорядженню. Присвячений власності розділ Цивільного кодексу України (далі – ЦК) не регламентує і не диктує строго певні об’єкти цього права. На цей час поширено дві думки:

 • право власності існує тільки щодо речей (позиція, реціпіровани з класичного римського права);
 • розглядається право може бути встановлено щодо будь-яких об’єктів цивільних прав, передбачених статею ГК.

Прихильники другої позиції відносять до можливих об’єктів права власності:

 • акції, облігації та інші цінні папери;
 • об’єкти інтелектуальної власності, розумової праці;
 • готівкові і безготівкові гроші;
 • права на майно;
 • результати трудової діяльності, наданих послуг і виконаних робіт;
 • засоби індивідуалізації, що знаходяться під охороною (торгові марки, бренди і подібне);
 • блага немайнового характеру.

Види об’єктів права власності

За ознакою оборотності ці об’єкти можна умовно розділити на:

 • вільно обертаються;
 • що знаходяться в обмеженому обороті (хімічні речовини, ряд медичних препаратів, наркотичні та психотропні засоби, різні види зброї);
 • заборонені для обігу (наприклад, ядерна зброя може перебувати тільки в загальнодержавній власності України).

Прихильники визнання можливості існування права власності на будь-які об’єкти, обумовлені статею ГК, поділяють їх на:

матеріальні – простіше кажучи, те, що має матеріальну оболонку (наприклад, майно);
нематеріальні – без речового змісту (наприклад, результати розумової праці, водний простір).

Матеріальні об’єкти можуть бути живими (наприклад, тварини) і неживими (речі, ресурси та інше).

Особливості режиму окремих об’єктів права власності

1) Природні ресурси. Законодавець встановив презумпцію їх перебування у державній власності. Ресурси, спеціально не надані громадянам та організаціям, перебувають в розпорядженні країни, на території якої розташовуються. Однак, вони можуть бути передані для експлуатації іншим сторонам по відповідним законодавчим актам.

2) Об’єкти нерухомості. До їх числа згідно статі ГК віднесені земля; будівлі; виділені ділянки надр; деякі суду. У разі цих об’єктів обов’язково проведення реєстрації в державному реєстрі.

3) Комерційне установа. Розглядається як комплексу майна. Зізнається нерухомістю навіть у випадку, якщо названий комплекс не включає прав на будови або землю.

ПОДІЛИТИСЯ: