Об’єкт оподаткування доходів від страхової діяльності

Закон «Про оподаткування доходів від страхової діяльності» визначає об’єкт оподаткування податком доходу від страхової діяльності як різницю між обсягом коштів, отриманих від страхування і понесеними при цьому витратами, що формують собівартість страхових операцій.

Склад доходів і витрат при страхуванні

Об’єкт Страховими доходами, які є об’єктом оподаткування при здійсненні страхової діяльності, є:

• Премії, отримані страховиком за страховими, состраховим і перестрахових договорами.

• Перестрахувальні винагороди і Тантьєма – комісії перестраховика від прибутку перестраховика.

• Винагороди ведучого співстраховика, що представляє інтереси інших учасників сострахового договору в рамках повноважень, наданих йому за дорученням.

• Винагороди за надані за договорами доручення агентські послуги.

• Оплата роботи аварійного комісара та сюрвейера – послуга з огляду застрахованого майна та оцінки ризиків, пов’язаних з його втратою або пошкодженням.

• Повернуті страхові премії або їх частини за договорами перестрахування, що припинив свою дію до настання моменту, спочатку узгодженого сторонами.

• Інші доходи, що стали результатом страхових операцій.

Витратами, що входять до складу собівартості страхових операцій, віднімається з доходів при розрахунку прибутку страховика, є економічно-доцільні, що мають документальне підтвердження витрати страхового підприємства, які супроводжують страхові операції. До витрат не належать витрати, пов’язані з виплатами по оплаті праці співробітників, зазначених у штатному розписі підприємства, що здійснює діяльність на ринку страхування.

Дохід операторів страхового ринку від незв’язаної зі страхуванням діяльності оподатковується з використанням законодавчих актів і норм про оподаткування прибутку і доходів і положень інших правових актів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Зворотній викуп