Об’єкт ліцензійного договору

Об’єкт ліцензійного договору – сукупність передбачених сторонами угоди способів використання охоронюваних результатів інтелектуальної праці або засобів індивідуалізації господарюючих суб’єктів, товарів і послуг.

Характеристика об’єкта ліцензійного договору

Об’єктом ліцензійного договору виступає можливість застосування результату інтелектуальної праці обумовленим способом у встановлених межах. Блага, використовувані в якості об’єкта договору, повинні бути оборотоздатні. Такими визнаються всілякі способи комерційного і побутового використання результатів інтелектуальної праці.

Можливість іменуватися винахідником корисної моделі або творцем літературного твору є невідчужуваними. Передача права авторства сторонній особі заборонена, відмова від нього мізерний. Воно не може стати об’єктом угоди.

Обумовлений ліцензійним договором спосіб використання результату розумової праці повинен бути здійсненним і відповідати сучасному рівню техніки. За загальним правилом угода має містити опис методики або механізму допустимого застосування його об’єкта.

Ви маєте право використовувати передане йому благо тільки способом, обумовленим письмовою угодою сторін.

Наприклад, дозвіл на використання музичного твору може стосуватися:

  • прослуховування в побуті;
  • трансляції в радіопередачах;
  • тиражування;
  • збуту копій на певній території;
  • використання при створенні нових творів – фільмів, постановок, мюзиклів.

Особливості об’єкта ліцензійного договору

Розрізняють об’єкт і предмет угоди. Предметом ліцензійного договору можуть стати:

  • в авторському праві – твори;
  • в області суміжних прав – фонограми;
  • в патентному праві – винаходи.

Об’єктом ліцензійного договору виступають можливості застосування результату інтелектуальної праці обумовленим способом у встановлених межах. Це способи використання творів, виконань, селекційних досягнень.

Права ліцензіата можуть бути винятковими або невиключними. У першому випадку ліцензіар зобов’язується утриматися від передачі аналогічних прав кому б то не було в майбутньому. У другому він зберігає право самостійно використовувати об’єкт ліцензійного договору і передавати його будь-яким іншим особам без обмежень.

Ліценціат може бути уповноважений на укладення субліцензійних договорів.

ПОДІЛИТИСЯ: