Об’єкт ліцензії

Об’єкт ліцензії – це сукупність авторських, патентних, суміжних або інших прав інтелектуальної власності, відчужуваних ліцензіату.

Об’єктом ліцензії можуть виступати виняткові або невиключні права. У другому випадку за ліцензіаром зберігається право і надалі реалізовувати передані ліцензіату права самостійно і / або передавати їх необмеженому числу сторонніх осіб.

Ліцензійний договір

Це регламентоване ст. Цивільного кодексу України засіб розпорядження об’єктом ліцензії. В рамках угоди правовласник відчужує контрагенту можливість використання результату розумової праці або засоби індивідуалізації.

Суть переданих ліцензіату правомочностей розширеному тлумаченню не підлягає. Останній має право реалізувати право тільки способом, прямо вказані у ліцензійному договорі.

Об’єкт і предмет ліцензії

Перелік відчужуваних результатів розумової діяльності передбачений ст. ЦК України. Це, наприклад:

  • літературний твір і програмне забезпечення (авторське право);
  • фонограма, радіо- і телепередача (суміжні права);
  • наукові відкриття, селекційні досягнення (патентується промислова власність);
  • знаки облуговування, товарні знаки (засоби індивідуалізації).

Існує безліч способів використання кожного з перерахованих благ, а також їх комбінацій. Кожен може виступати об’єктом окремої виключної ліцензії або багатьох невиключних.

Передача речі як носія результату розумової діяльності (наприклад, книги) не тягне передачі права користування таким результатом (наприклад, передруку повісті).

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Лотерейний квиток