Об’єкт короткострокового кредитування

Короткостроковий кредит є різновидом банківського кредиту, і відрізняється тільки терміном видачі, який в більшості випадків не перевищує один рік. В тій чи іншій мірі до короткострокових кредитах можна віднести позики, надані на створення і рух поточних активів.

Поняття короткострокового кредитування розкривається у функціях, які воно виконує. Їх можна розглядати через призму двох аспектів: мікроекономічного і макроекономічного.

У першому, мікроекономічному аспекті, з позиції окремого банківської установи, короткостроковий кредит повноцінно виконує функцію акумуляції тимчасово незадіяних коштів і направляє їх в сферу більш раціонального використання, тобто для задоволення кредитних потреб клієнтської бази банку. На мікроекономічному рівні окремо взятого банківської установи короткострокові кредити виконують функцію переміщення капіталів від клієнтів, що мають надлишок коштів, до клієнтів, які відчувають в них потребу.

У макроекономічному аспекті, короткостроковий кредит виконує дві основні функції:

  • функція, пов’язана з внутрішньогалузевим, міжгалузевим і територіальним перерозподілом позичкового фонду держави;
  • функція, пов’язана із забезпеченням економічного обороту коштів і подальшим регулюванням великих грошових мас в обігу.

Більшість російських банків пропонують своїм клієнтам (по більшій мірі організаціям і підприємствам) такі форми короткострокового кредитування:

  • кредит на торговельну діяльність;
  • кредит на поповнення нестачі оборотних грошей;
  • кредит на реалізацію договірних або контрактних зобов’язань.

Принципи короткострокового кредитування

При короткостроковому кредитуванні об’єктами кредиту виступають кошти позичальника. Серед основних принципів короткострокового кредитування можна відзначити:

  • цілеспрямованість;
  • терміновість;
  • забезпеченість;
  • зворотність.

Об’єкти короткострокового кредитування

Основний об’єкт короткострокового кредитування – вартість, яка дає можливість сформулювати визначення будь-якого кредиту, як специфічної економічної категорії. Тобто кредит є економічним відношенням, яке виникає між позичальником і кредитором, з метою отримання певних коштів, і їх подальшим поверненням з процентною ставкою.

При короткостроковому кредитуванні об’єктами кредиту виступають кошти позичальника, які можуть бути випущені в обіг (грошові витрати на виробництво, реструктуризація вже наявної заборгованості і так далі).

ПОДІЛИТИСЯ: