Об’єкт фінансування

Об’єктами фінансування можуть бути підприємства, будівлі, засоби виробництва, наукові дослідження і т. д. Суб’єктом фінансування стає підприємство, що ініціює конкретний проект, на рахунку якого перераховуються інвестиційні кошти.

На момент ініціації проекту він ще не піддається надійної економічної оцінки. Для правильної оцінки економічних перспектив об’єкта фінансування використовують два методи:

* Нормативний метод, коли за допомогою заздалегідь прийнятих норм попередньо розраховується потребується обсяг фінансування для конкретного об’єкта.

* Метод економічного аналізу допомагає виявити основні тенденції в змінах вартісних показників і потенціал об’єкта фінансування, масштаб впровадження передбачуваної продукції (галузевої, міжгалузевої).

проектне фінансування

Якщо кредитор розраховує повернути кошти і отримати прибуток за рахунок згенерованих проектом коштів, то такий тип фінансування називається проектним фінансуванням. При цьому методі особливо ретельно вивчається саме об’єкт фінансування.

При прийнятті рішення про фінансування потенційні інвестори оцінюють такі критерії:

1. Перспективність проекту і термін його окупності.

2. Економічна надійність суб’єкта.

При проектному фінансуванні суб’єкти повністю залежать від конкретного об’єкта фінансування і від аналітичних прогнозів фахівців щодо його перспектив. Складність об’єкта фінансування і терміни окупності оцінюються командою експертів і беруться до уваги інвесторами.

Розподіл ризиків між учасниками

Такі учасники, як ініціатори проекту, проектна компанія, інвестори і кредитори, є основними учасниками фінансування об’єкта. Держава, всілякі консультаційні, лізингові та страхові компанії належать до потенційних учасників.

Один об’єкт можуть фінансувати кілька інвесторів. Їх завдання – реалізувати проект в найкоротший період і в межах своєї пайової участі отримати максимальний дохід. Як правило, банки між собою розподіляють відповідальність за різні аспекти діяльності. Це відбувається тому що у різних банків свої норми ризику.

Обов’язкова умова, що висувається інвесторами суб’єкту проекту – це участь в проекті 25 – 30% його власних коштів. Таким чином існує пряма залежність між власним капіталом об’єкта фінансування і потенційним обсягом інвестиційного фінансування цього об’єкта.

Об’єкт фінансування не обмежує суб’єкт в можливостях взяття інших кредитів.

Установча угода проектної компанії має відображати такі питання:

1. Квотування часткою власного капіталу об’єкта фінансування.

2. Контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства, на балансі якого знаходиться об’єкт фінансування.

3 .. Процедури для входу в проект після початку його реалізації.

4. Регламент голосування на зборах учасників фінансування.

5. Порядок списання витрат.

6. Порядок вирішення конфліктних ситуацій у разі їх утворення.

7. Порядок призначення і розподілу повноважень менеджерів різного рівня.

8. Порядок розподілу очікуваного прибутку.

9. Продаж інвесторами своїх часток.

Якщо учасниками фінансування об’єкта виступають державні органи, то вони зацікавлені в тому, щоб забезпечити проект усіма необхідними дозволами і ліцензіями, пільговим оподаткуванням і пільговими кредитами під гарантії держави.

ПОДІЛИТИСЯ: