Об’єкт договору

Об’єкт договору – це правова категорія, яка відображає сутність операції чи комерційної угоди. Іншими словами, це те, навколо чого виникають приватно-правові відносини між двома або більше сторонами.

Умовою укладення договору є узгодження його сторонами всіх значущих деталей майбутніх відносин. Стаття Цивільного кодексу відносить до їх числа предмет договору. Про об’єкт договору вона не згадує. Легальне і загальноприйняте визначення обох категорій відсутня.

Тим часом, поняття «об’єкт договору» активно використовується законодавчими органами України. Наприклад, стаття ЦК має назву «Об’єкт договору найму житлового приміщення». Словосполучення також присутній в правозастосовчій практиці Верховного суду.

Умовою укладення договору є узгодження його сторонами всіх значущих деталей майбутніх відносин. Існує безліч теоретичних дискусій з приводу точного визначення поняття «об’єкт договору». Також досі не встановлена ​​точна його зміст. До об’єктів договору можуть бути віднесені:

  • Предмети, які мають матеріальне вираження;
  • Будь-які дії, які мають юридичну силу;
  • Речі і дії одночасно.

Співвідношення і різниця між об’єктом і предметом договору

Зазвичай ці поняття не розмежовують за змістом і вживаються в побуті в якості рівнозначних. Більш того, їх визнають володіють однаковим змістом в цивільних правовідносинах. Виходячи з цього, до об’єктів договору можуть бути віднесені всі без винятку блага, перераховані статті ГК: майно, цінні папери, кошти індивідуалізації (наприклад, бренд, торгові марки), всі активи нематеріального характеру.

Однак, існує протилежна думка. Згідно з ним, предметом договору може бути визнано будь-яке благо, будь то річ або нематеріальний актив. Як об’єкт можуть виступати тільки дії учасників угоди, які спрямовані на його створення або передачу третій стороні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Одноденний кредит