Обумовлений кредит

Під обумовленим кредитом мається на увазі позику, умовою видачі якого є дотримання вимог кредитора щодо проходження певного економічного курсу. Рекомендації кредитора містять перелік обов’язкових заходів і реформ, спрямованих на поліпшення економічної ситуації. Як правило, до такого кредиту вдаються уряди окремих країн, а в ролі кредитора виступають солідні міжнародні організації, наприклад, МВФ.

Особливості обумовленого кредиту

Частіше всього обумовлений кредит надається у формі відновлювальної кредитної лінії. Для отримання коштів потенційний позичальник повинен направити в організацію відповідного листа, в якому підтверджує свою згоду щодо певного курсу економічної політики. Якщо в подальшому він не виконає своїх зобов’язань, то міжнародна організація може вимагати розірвання угоди або припинити кредитування.

Також кредитні правовідносини виникають і між окремими країнами. У ролі посередника між ними виступає МВФ. Ця міжнародна організація вважається своєрідним гарантом кредитоспроможності уряду країни-позичальника. А також того, що отримані кошти будуть використані на реформування економіки. Така переконаність базується на ролі, яку відіграє МВФ в економіці країни-позичальника і можливості здійснювати контроль над валютно-фінансовою сферою.

Необхідно відзначити, що рішення про надання позики приймається з урахуванням як суто економічних, так і політичних чинників. Термін обумовленого кредиту залежить від поставлених урядом цілей. Якщо він спрямований на стабілізацію платіжного балансу, то гроші видаються не більш, ніж на рік. Якщо планується структурне перетворення економіки, то гроші надаються на більш тривалий період – від п’яти до десяти років. При необхідності оформляється кредитна лінія.

ПОДІЛИТИСЯ: