Обсяг промислової продукції

Обсяг промислової продукції – загальна ціна товару, виробленого в промисловій сфері, промислових послуг і робіт, виконаних на території держави (підприємства) за конкретний період часу. Як правило, обсяг промислової продукції відображається у вигляді цін, діючих в певний часовий проміжок.

Обсяг промислової продукції: сутність

Продукція в промисловій сфері – результат роботи того чи іншого підприємства, виражений у вигляді продукції або промислових послуг. Всі вироби в промисловій сфері поділяються на кілька категорій (у міру готовності):

– готові об’єкти – продукція, яка не потребує подальшої переробки. До категорії готових належать об’єкти, технологія виробництва яких була повністю дотримана і реалізована. Така продукція пройшла всі стадії перевірки, укомплектована і прийнята службою технічного контролю. До таких об’єктів додаються всі документи, що підтверджують його готовність;

– напівфабрикати – товари, які пройшли процес обробки в одному цеху, але вимагають доопрацювання в інших цехах даного підприємства;

– незакінчену виробництво. Тут мається на увазі продукція, виготовлення якої стартувало, але ще не закінчено навіть в межах одного цеху.

До категорії промислової продукції не можна віднести

– відходи в сфері виробництва, тобто непрямий результат застосування матеріалів або сировинної продукції. Якщо ж такі відходи готуються до продажу, а згодом і продаються, то ціна підготовки буде включена в ціну промислового товару;

– шлюб. Так само як товар, який не відповідає технічним умовам, діючим стандартам і ГОСТам.

На сучасному етапі продукція може піддаватися обліку, як в умовно-натуральному, так і в виключно натуральному вираженні. Існує навіть єдина номенклатура, за допомогою якої вдається контролювати загальний обсяг промислової продукції.

У кожного з видів обліку є свої особливості. Наприклад, облік у натуральних величинах проводиться в метрах, штуках і тоннах. Але у нього є ряд недоліків:

– неможливість отримати точну інформацію про обсяги випуску різнорідних товарів;

– неможливість обліку обсягів виконаних робіт, а також коригування обсягів залишків незавершеного виробництва;

– складності з урахуванням якості виробленого товару.

Завдяки умовно-натуральному обліку, описаних вище мінусів вдається уникнути. Його суть полягає в тому, що товар ідентичних видів, але розрізняються за властивостями, виражається в одиницях одного продукту – еталона.

Обсяг промислової продукції може обчислюватися і в ціновому вираженні, а саме у відпускних цінах підприємства-виготовлювача. При цьому до уваги не беруться наступні параметри – акцизи, ПДВ, податки на продаж ПММ (зараховується в дорожній фонд), митні збори, мито на експорт і так далі.

Вираз обсягу може здійснюватися в двох варіантах:

– в фактично діючих цінах на конкретний період часу, за який і наводяться дані;
– в фіксованих цінах. У такій ситуації обсяг товару за порівнювані періоди оцінюється з урахуванням середньої вартості за звітний період (як правило, місяць).

ПОДІЛИТИСЯ: