Обсяг промислової продукції: структура, особливості розрахунку

На практиці в обсяг промислової продукції повинні включатися такі ціни:

– вже виготовлених продуктів (товарів), які вироблені за конкретний період усіма відділами юрособи (як із застосуванням своїх матеріалів або сировини, так і з використанням вихідних виробів, наданих замовником). При цьому готові товари повинні бути призначені для продажу на сторону, передачі своїм непромисловим відділам, для капітального будівництва, зарахування до загального обсягу особистих фондів і так далі;

– послуг (робіт) в промисловій сфері, які виконані на замовлення з боку для відділів непромислового характеру, для індивідуального капітального будівництва, а також для діяльності в сфері реконструкції та модернізації обладнання;

– робіт, що стосуються виготовлення виробів (продукції), що має тривалий виробничий цикл, коли виготовлення продукції в звітному періоді ще не закінчено.

Обсяг промислової продукції найчастіше визначається без урахування ціни внутризаводского обороту. До останнього відноситься загальна вартість виробленої юрособою готової продукції та напівфабрикатів, які використовуються на покриття власних потреб. Але тут не враховується продукція, яка зарахована до загального фонду компанії.

При обчисленні загального обсягу продукції в області готових виробів варто керуватися наступними факторами:

– вироби (продукти) можна назвати готовими тільки в ситуації, коли вони пройшли відповідну комплектацію, перевірку, мають високу якість, що підтверджено відповідними документами;

– якщо умови поставки передбачають прийом товару на місці стороною, що представляє замовника, то вироби можна вважати готовими лише після їх прийняття і підписання відповідних актів прийому;

– всі види продукції, які відносяться до категорії промислової, є у відповідному загальноукраїнському класифікаторі товарів (його можна знайти в постанові держстандарту України).

Товар, який відноситься до продукції свого виробництва, але не є промисловим, в загальний обсяг включатися не повинен;

– вироблений товар повинен бути врахований в загальному складі готових товарів за конкретний часовий проміжок в тій ситуації, якщо він оформлений з урахуванням всіх правил. Зокрема, повинні складатися акти приймання, а сам товар – здано на склад готової продукції і відвантажено до півночі звітного дня;

– товари, які виготовлені із застосуванням матеріалів і сировини, які є власністю виробника або замовника (з урахуванням оплати виробника) повинні бути враховані в загальному обсязі промислової продукції;

– продукція, яка вироблена з матеріалів і сировини замовника, яку не покриває з боку виробника готового товару, включається в обсяг промислових виробів без урахування ціни наданих матеріалів та сировинної продукції;

– в статистичних формах, які ведуться на державному рівні, повинна бути окремо наведена ціна перероблених матеріалів і сировини замовника, що не підлягають оплаті з боку виробника готового товару.

При обчисленні обсягу промислової продукції повинна враховуватися і вартість тари. Це проводиться за наведеними нижче принципам:

– якщо ціна застосовується для упаковки тари оплачується покупцем поверх вартості продажу товару, то її ціна повинна стати частиною обсягу промислової продукції. Це можливо за умови, якщо тара є безповоротною. У разі коли упаковка відноситься до категорії зворотних або покупних, то ціна в обсяг промислової продукції не входить;

– якщо ціна упаковки, не оплачується з боку споживача (понад вартість самого товару), то при обчисленні обсягу промислової продукції даний параметр до уваги не береться.

На практиці з обсягу промислових товарів повинна бути виділена частина сертифікованої продукції (якщо цей фактор передбачений в спеціальній формі). До категорії сертифікованого відноситься той товар, на який видається сертифікат відповідного зразка. Дана папір підтверджує, що виготовлений товар відповідає нормам і стандартам (міжнародним в тому числі).

З обсягу промислової продукції повинні виключатися:

– ціни продукції (товарів), робіт або напівфабрикатів промислової сфери, що не відповідають відповідним нормам, технічним стандартам і виконані з порушенням технічних умов;

– ціни перепродажу куплених виробів і напівфабрикатів, які реалізовані третім особам без повноцінної переробки (обробки) юрособою (виробником);

Формування ціни обсягу промислової продукції-ціни відходів у виробничій сфері, що представляють собою залишкові елементи від первісної сировинної продукції. Якщо ж відходи сортуються, миються і пакуються для подальшого продажу, то в обсяг промислової продукції включається вартість витрачених сил на вчинення цих робіт.

ПОДІЛИТИСЯ: