Обслуговування внутрішнього боргу

Внутрішній державний борг являє собою величину, яка характеризує розмір виниклої заборгованості перед суб’єктами підприємницької діяльності, що мають державну форму управління, а також перед місцевими жителями. Даний вид боргу може обчислюватися тільки в національній валюті і має вигляд випущених боргових зобов’язань, але неповернених на момент проведення всіх обчислень. Відповідно до чинного на території України законодавством всі внутрішні борги повинні погашатися в чітко встановлені терміни (вони вказуються в кредитній документації). Максимальний термін дії внутрішнього державного боргу не може перевищувати 30 років. При цьому варто відзначити, що в підписаний державою і кредитором договір не можуть вноситися ніякі зміни, що стосуються процентних ставок, строків погашення боргу та оплати щомісячних платежів.

Обслуговування внутрішнього долгаГосударственний внутрішній борг формується з наступних складових:

1. Заборгованість за кредитами, які були отримані Україною від різних фінансових установ.
2. Зобов’язання країни за наданими гарантіями.
3. Заборгованість України по цінних паперах, випущених державою.
4. Борги країни по кредитах і позиках, спрямованим на поповнення бюджету і відповідальні виконавці соціальних програм.

При формуванні статей видатків державного бюджету в обов’язковому порядку закладаються витрати, спрямовані на погашення боргових зобов’язань. У тому випадку, коли країна не має фінансових ресурсів для виконання взятих на себе зобов’язань, уряд проводить процедуру консолідації заборгованості. Для покриття дефіциту бюджету держава випускає облігації внутрішніх позик або проводить рефінансування кредитних програм, раніше оформлених. Якщо описувати цю ситуацію простою мовою, то можна сказати, що внутрішній борг держави це відмінний спосіб наповнення бюджету країни. У цьому випадку в якості інвесторів виступатимуть прості громадяни, у яких держава запозичило на певний термін грошові кошти. У якості кредиторів для держави можуть виступати і юридичні особи, які зареєстровані на території України і на ній здійснюють свою господарську діяльність.

Як відбувається обслуговування державного боргу

Обслуговування внутрішнього державного боргу повинно здійснюватися Центральним Банком. В даному процесі можуть брати активну участь і його установи, обов’язки яких регламентуються чинним на території України законом.

Процедура обслуговування внутрішнього боргу держави здійснюється наступним чином: в першу чергу уряд повинен розмістити боргові зобов’язання, після чого може зайнятися вирішенням питань, що стосуються погашення заборгованості, а також проведенням всіх належних виплат.

Щоб фінансовий ринок України активно розвивався, уряд повинен вжити необхідних заходів для стабілізації поточного стану. При цьому ними повинні бути враховані наступні умови:

1. Стати власниками облігацій можуть як фізичні, так і юридичні особи, які є резидентами України.
2. В якості емітента облігацій має виступати Міністерство України;
3. Власники цінних паперів, наданих державою, мають законне право отримувати пасивний дохід з своїх вкладень.

На сьогоднішній день державні цінні папери, які випущені на паперових носіях і мають всі необхідні розпізнавальні знаки, можуть скласти цілком реальну конкуренцію облігаціях, які емітуються фондами, які не мають державного фінансування.

Позики, при оформленні яких держава виступає в якості кредитора, можуть бути отримані як від фізичних осіб (українських громадян), так і від казначейства. В цьому випадку позика буде являти собою фінансову допомогу, яка буде надавати фахівці казначейства підприємствам і організаціям, що мають державну форму власності. У такій підтримці можуть потребувати і органи державної влади, які здійснюють свою профільну діяльність за рахунок бюджетних коштів. Позика, видана казначейством України, має одне дуже важлива відмінність від банківських продуктів, яке полягає в наявності пільгових умов кредитування. Завдяки цим коштам державі вдається надавати фінансову підтримку дуже важливим владним структурам або організаціям, що мають стратегічне значення.

 

ПОДІЛИТИСЯ: