Обслуговування цінних паперів

Під обслуговуванням цінних паперів розуміють сукупність правових, економічних та інституційних відносин, пов’язаних з випуском в обіг, реєстрацією та обігом цінних паперів на фінансовому ринку.

Обслуговування цінних паперів становить важливу підсистему загальних правил фінансових взаємовідносин між усіма учасниками ринку цінних паперів, де визначальною є правова структура нагляду і управління, встановлена ​​державними регулюючими органами.

У загальносвітовій практиці функціонування ринку цінних паперів обслуговуванням фінансових активів різного типу і рівня займається велика кількість професійних організацій, спеціалізованих ринкових інститутів починаючи від самої компанії-емітента до біржових торгових майданчиків світового рівня.

Стадія підготовки і випуску при первинному зверненні

На початковому етапі підготовки випуску цінних паперів компанією-емітентом проводиться комплекс дій, а саме:

  • створення реєстру акціонерів;
  • публікація інвестиційного меморандуму;
  • висновок з андеррайтером договору на обслуговування з розміщення. Крім андеррайтера для обслуговування IPO залучаються компанії-аудитори, фінансові експерти;
  • проведення самої процедури первинного розміщення;
  • обов’язкова реєстрація випуску цінних паперів емітента в уповноважених державних організаціях.

Обслуговування цінних паперів при зверненні на організованих ринках (біржах)

При зверненні цінних паперів на біржових майданчиках обслуговування здійснюється через брокерські компанії і безпосередньо через організаційні структури самої біржі. Обов’язок брокера полягає в тому, щоб в повній відповідності з вказівками клієнта проводити всі необхідні операції по операціях з цінними паперами і здійснювати операції по руху грошових коштів з брокерських рахунків. В окремих випадках брокер може виступати податковим агентом.

Біржа як комерційна компанія забезпечує своєчасне розміщення паперів для проведення торгів на майданчиках за допомогою власних інформаційно-технологічних ресурсів, а також виробляє своєчасне і повне інформування учасників торгів про зміну котирувань фінансових активів в передбачені регламентом період часу.

Комерційні агенти, які здійснюють обслуговування цінних паперів

З метою забезпечення реєстрації, моніторингу та зберігання всієї інформації, пов’язаної з рухом цінних паперів, існують спеціалізовані депозитарні центри і компанії-реєстроутримувачі. Основне їхнє завдання і відповідальність перед клієнтами, власниками та власниками цінних паперів – повне інформаційно-правовий супровід всіх угод за активами і їх руху при зміні правового статусу. Депозитарії та реєстроутримувачі повинні здійснювати своєчасне інформування всіх зацікавлених сторін про суттєві факти, що стосуються емітента, які можуть вплинути на вартість його цінних паперів.

Правове забезпечення обслуговування цінних паперів

Правовой статус цінного паперу на весь період її існування може періодично змінюватися в зв’язку з купівлею-продажем, даруванням або використанням в якості застави. Для правового обслуговування процесу обігу цінних паперів використовуються дві категорії інститутів:

  • нотаріальні органи (приватні нотаріуси), які мають відповідні ліцензії;
  • органи державної влади (ЦБ і його підрозділи), уповноважені здійснювати реєстраційні дії у сфері обігу цінних паперів.

Податкові аспекти обслуговування цінних паперів

Цінні папери як активи, що мають повний титул власності, є об’єктом оподаткування по операціях з ними як на офіційних біржових майданчиках, так і при зверненні поза ринком. Для цілей податкового забезпечення крім державних органів, що виконують функції нарахування та стягнення податків з прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами, роль податкового агента можуть виконувати комерційні організації в рамках, визначених законодавством.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Менеджер позики