Обов’язки боржника при банкрутстві

Під обов’язками боржника в разі банкрутства розуміється його повна взаємодія щодо суду і попечителя. Відсутність цієї взаємодії розуміється як неповагу до суду.

В обов’язки кожного боржника входять наступні дії:

 • Надання повного переліку власного майна.
 • Надання списку власних кредиторів.
 • Обов’язкова присутність на зборах кредиторів. Якщо потрібно, то і при засіданні суду.
 • Надання документів для фін. перевірки.
 • Після здобуття по суду статусу «банкрут», надання допомоги в продажу власного майна та його пайовий розподіл між кредиторами.

Коли подача заяви обов’язкове для самого боржника

За умови ініціації процедури банкрутства кредитором, боржник не зобов’язаний подавати ніяких додаткових повідомлень.

На картинці зображено подача заяви про банкрутство

Обов’язок подання заяви ставиться боржника в наступних випадках:

 • Якщо в організації є можливості для задоволення фінансових вимог одного / кількох кредиторів, проте при цьому боржник втратить здатність повною мірою виконувати домагання інших позичальників, як і необхідність погашення обов’язкових платежів та інших плат.
 • Якщо при накладенні стягнення на майно боржника, це веде до ускладнень або часткової / повної неможливості господарської діяльності організації.
 • Якщо уповноваженим установчими документами органом організації-боржника було винесено постанову, внаслідок якого подається заява в арбітражний суд.
 • Якщо організація – унітарне підприємство, а орган, який уповноважив власник майна боржника, ухвалив подати заяву.
 • Якщо виявлені достовірні свідчення фінансової неспроможності організації та / або недостатності її майнового фонду.

Наслідки недотримання терміну подачі заяви

При прояві подібних обставин, особи, в обов’язки яких входить регулювання цього питання, повинні подати заяву про банкрутство. При невиконанні обов’язків, їх очікують негативні наслідки. Під негативними наслідками тут розуміють субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника, що виникла після закінчення часового проміжку, відведеного на подачу заяви.

Для виникнення субсидіарної відповідальності потрібно визначити настання наступних моментів:

 • Дату виникнення обставин, що зобов’язують боржника до подачі заяви про банкрутство.
 • Дату зобов’язання обов’язків щодо подання заяви відповідальній особі. Виявлення наявності прострочення подачі заяви.
 • Дату виникнення зобов’язань, за якими здійснюється залучення відповідальної особи до субсидіарної відповідальності.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інвестиційний рахунок