Оборотність: визначення

Оборотність оборотних активів показує, яке число раз за деякий період наявний залишок оборотних активів був залучений в виробничий процес. Чим частіше оборотні кошти виявлялися залученими у виробництво, тим ефективнішим може вважатися їх використання. Оборотність є ключовим показником для таких галузей, як громадське харчування, торгівля, побутове обслуговування.

Як порахувати оборотність?

Розрахунок ефективності застосування оборотних активів відбувається за допомогою ряду коефіцієнтів:

Коефіцієнт оборотності вважається за такою формулою:

КО = Обсяг реалізованої продукції / Залишок оборотних коштів

Показник оборотності характеризує частку виручки, що припадає на гривню оборотних активів. Важливо: при розрахунку беруться дані не на початок або кінець періоду, а середньорічний залишок (тобто середнє значення між цими показниками). Низьке значення коефіцієнта свідчить про надмірне накопичення оборотних коштів.

Коефіцієнт завантаження оборотних активів вважається показником, зворотним попередньому:

КЗ = Залишок оборотних коштів / Обсяг реалізації

Цей коефіцієнт показує, скільки оборотних коштів витрачається на гривню виручки фірми. Вимірюється показник в копійках.

Тривалість обороту. Для розрахунку можливо застосувати один з двох способів:

ПОО = (Залишок оборотних коштів * Кількість днів у періоді) / Обсяг реалізації = 360 / КО

Значення показує, за скільки часу компанія отримує виручку в розмірі середньої величини оборотних активів.

Найбільш активно використовується третій показник. Розглядається оборотність в динаміці: актуальне значення порівнюється зі значеннями параметра в попередніх періодах і з плановими цифрами.

Шляхи прискорення оборотності

Комплекс заходів, покликаних прискорити оборотність, залежить від стадії, на якій знаходиться виробництво:

На стадії формування запасів оборотність збільшується за рахунок наближення постачальників матеріалів до споживачів, а крім того, за рахунок автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт.

На стадії незавершеного виробництва застосовуються такі заходи, як інтеграція прогресивних технологій, економічне стимулювання до раціонального використання ресурсів, акцентування на продукцію, що користується найбільшим попитом.

На стадії звернення використовуються наступні заходи: вдосконалення системи розрахунків, максимізація збуту за допомогою замовлень по прямих зв’язках, своєчасне упорядкування відвантажуються товарів за асортиментом.

ПОДІЛИТИСЯ: