Оборот по синтетичному рахунку депо

Оборот по синтетичному рахунку депо – підсумки узагальнених відомостей про інвентарні операціях, проведених з цінними паперами на особових рахунках, що належать до відповідного синтетичного рахунку відповідно до плану рахунків балансу депо.

Облік цінних паперів

Даний облік ведеться в двох вимірниках – натуральному і грошовому. Депозитарію надана можливість паралельно:

  • організовувати облік, грунтуючись на справедливої ​​ринкової вартості зберігаються в депозитарії активів;
  • враховувати цінні папери в одиницях, що відповідають їх номіналу.

Рахунки депо можуть бути аналітичними та синтетичними. Будь-який з них є сукупністю записів, які об’єднані загальним економічним ознакою і вироблені в регістрах депозитарію.

За допомогою аналітичних рахунків враховуються майнові права одного депонента або цінні папери, що перебувають в певному сховищі. Таким чином, депозитарій забезпечує відокремлене зберігання довірених йому активів згідно п. 4.5 Положення. Одиницею аналітичного обліку можуть виступати тільки штуки.

Синтетичні рахунки депо відображають загальне число або вартість обслуговуються депозитарієм цінних паперів без диференціації залежно від власників або використовуваних сховищ. Синтетичні рахунки застосовують для систематизації відомостей, записаних на особових рахунках. Облік може проводитися як в штуках, так і в інших одиницях.

Таким чином, обороти по синтетичному рахунку депо дають уявлення про рух цінних паперів в депозитарії. Аналітичні рахунки містять докладні відомості про інвентарні операціях всередині кожного синтетичного рахунку.

Одночасне використання аналітичного та синтетичного обліку дозволяє забезпечити зацікавлених осіб достовірною інформацією різного ступеня деталізації. Користувачами інформаційної системи депозитарію є:

  • керуючі депозитарної компанією;
  • клієнти депозитарію (депоненти);
  • контролюючі органи, в тому числі – Центробанк України.
ПОДІЛИТИСЯ: