Оборот капіталу: визначення

Капітал, з точки зору економічної теорії, – це певна кількість грошових, матеріальних та інтелектуальних благ або коштів, створених людьми, які в подальшому спрямовуються для виробництва нових благ матеріального, фінансового чи інтелектуального характеру. З практичної точки зору в поняття капітал входять об’єкти нерухомості, транспортні засоби, промислове та інше обладнання, інструменти, сировина, патенти, торгові знаки і всі інші об’єкти власності.

Оборот капіталу – це процес зміни його форми і почергового перетворення в товарну і грошову форму. У процесі обігу відбувається нарощування капіталу і збільшення його вартості.

Оборот капіталу, основні стадії та послідовність

Оборот капіталу – постійний процес, в ході якого спостерігається послідовна зміна форм капіталу:

  • фінансові потоки
  • Виробничі ресурси і запаси
  • Готова продукція
  • Фінансові засоби.

Потім слід новий цикл, в якому отримані фінансові кошти знову вкладаються в виробництво, для того щоб зробити нову продукцію, продати її і знову перейти на етап вкладення.

У більш докладному викладі це виглядає наступним чином:

  • 1 стадія, на якій грошовий капітал перетворюється в матеріальний. Це стадія придбання засобів виробництва у вигляді промислових потужностей, землі, обладнання, сировини. Паралельно відбувається залучення робочої сили і оплата праці. Тобто йде авансування майбутніх доходів.
  • 2 стадія, в ході якої проводиться використання і переробка придбаних матеріальних ресурсів за допомогою оплачених трудових ресурсів для того, щоб зробити новий товар. Це може бути промислова продукція, сільськогосподарський урожай, інтелектуальні об’єкти. На даній стадії капітал приймає форму товару.
  • 3 стадія передбачає реалізацію виготовленої продукції та перетворення товару в грошові кошти. Отримана різниця між вкладеними і отриманими фінансами є прибутком від вкладення капіталу.

Далі йде повторення всіх стадій.

Таким чином, обіг капіталу передбачає безперервний рух, в результаті якого капітал повертається до вихідної точки, при цьому збільшуючись в розмірі.

Іншими словами, після закінчення періоду обігу власник капіталу отримує вкладену їм вартість, збільшену на додаткову вартість.

На практиці подібний оборот виглядає набагато складніше, тобто капітал одночасно існує і працює у всіх трьох стадіях:

  • товарній
  • грошовій
  • Продуктивній.

Оборот і рух капіталу не зупиняється і постійно перетікає з форми в форму, не чекаючи повного закінчення обороту. Оскільки в результаті обороту відбувається приріст капіталу, то його власники зацікавлені в прискоренні такого обороту і скорочення часу, необхідного на проходження повного циклу від авансування до одержання прибутку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також:
Пайовий рахунок