Обмеження на розподіл активів

При підписанні облігації сторони домовляються про певні умови, якщо емітентом облігації виступає не окрема особа, а компанія, умови можуть стосуватися її основного капіталу, який зосереджений в активах підприємства, щоб ці активи не розпродавалися, і компанія могла, в разі необхідності, відшкодувати кредитору збитки , підписується облігація з обмеженням розподілу активів. Компанія, яка видала цю облігацію, зобов’язується виконувати умови угоди до погашення облігації, наприклад (якщо це обумовлено) компанія не може продавати всі свої активи або їх частину.

Значення обмеження на розподіл активів

Перше значення облігації з даними обмеженням – вона дозволяє зберегти капітали компанії, вкладені в активи, щоб підприємство залишалося платоспроможним. Якщо керівництво компанії розпродасть активи, а потім ринкова ситуація погіршиться, вона [компанія] може виявитися неплатоспроможною. Облігація з обмеженням на розподіл активів страхує кредитора від можливих фінансових ускладнень.

Друге значення – дані облігації менш вигідні для емітента, ніж звичайні, тому емітент може випускати їх з невеликими процентними ставками: обмеження фінансових можливостей компанії дозволить скоротити відсоток платежу по кредиту. За рахунок скорочення платежів емітент може випустити більшу кількість облігацій і отримати більший позиковий капітал.

Третє значення – обмеження на розподіл активів часто є умовою облігацій, які можуть конвертуватися в акції, тому що кредитор в даному випадку вже надає певний вплив на діяльність компанії. Якщо кредитор переведе облігацію в акцію, це позбавить підприємство від необхідності виплачувати борг, досить буде просто видавати дивіденди, з цієї точки зору облігації з умовою обмеження більш вигідні, ніж звичайні.

Четверте значення – розглядаються облігації можуть свідчити про невигідному фінансове становище підприємства: компанії нічим більше поручитися, крім власних активів. Якщо емітент облігацій є акціонерним товариством, то факт випуску облігацій з обмежуючими умовами може зробити негативний вплив на курс акцій і загальну вартість компанії.

ПОДІЛИТИСЯ: