Обмежена банківська діяльність

Обмежена банківська діяльність – це ведення банківської діяльності, яка регулюється в деяких країнах урядом, зобов’язуючим банки дотримуватися чітко сформульоване співвідношення наявних резервів і сукупних зобов’язань. Тобто ні наявні резерви, ні сукупні зобов’язання не повинні перевищувати встановленої державою норми. У різних країнах ці показники різняться. При цьому під банківською діяльністю маються на увазі операції, угоди та інші дії, що здійснюються банком і спрямовані на збільшення ефективності і поліпшення безпеки комерційних послуг.

Якщо спостерігається підвищення співвідношення резервів і депозитів, такий крок можна розцінювати, як жорсткість грошової політики. Цей вид державного втручання застосовується в США і Великобританії.

Державне врегулювання

Державне регулювання банківської діяльності (далі ГР) – це застосування нормативно-правових, індивідуальних і владних регламентів, які мають вплив на банківську систему з метою консолідації її складових, забезпечення правового порядку на максимально тривалий термін. Сюди також відноситься застосування інструментів, які захищають права і законні інтереси осіб, які взаємодіють з банківською системою. Іншими словами, це діяльність держави, орієнтована на контролювання банківської діяльності за допомогою законів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів.

 Регулювання банківської діяльності

Види державного регулювання

Основні види держрегулювання банківської діяльності:

  • Правове регулювання, тобто за допомогою законів;
  • Регулювання, здійснюване при взаємодії Центробанку і органів влади;
  • Банківський нагляд;
  • Банківське регулювання.

Напрями регулювання

Для чого необхідно ГР

Разом з Центробанком держава визначає обсяг і структуру грошових мас, що знаходяться в обігу. Такий функцією володіє не тільки Центробанк України, але і у ЦБ інших країн. У різних державах способи регулювання банківської діяльності відрізняються, але, як правило, воно здійснюється за допомогою видання спеціальних нормативних актів, що відносяться тільки до банківської діяльності. Регульована банківська система має ряд переваг:

  • Ефективна робота банків;
  • Зниження ризику надлишку грошових коштів;
  • Зниження ризику браку грошових коштів;
  • Підвищення рівня добробуту всієї економіки країни.

Багато зарубіжних країни, спочатку недооцінивши регульовану банківську систему, після економічної кризи, викликаної відсутністю регуляторів, перейшли на централізовану систему. Але все ж основна причина, через яку держава регулює банківську діяльність, це забезпечення стабільної роботи банків як інструменту економіки і зниження ризиків руйнування фінансового сектора за допомогою банкрутства.

Що таке коефіцієнт готівки

Коефіцієнт готівки (або коефіцієнт касової ліквідності) – це співвідношення готівки (банкнот і монет, що знаходяться в сейфах банку) і всіх зобов’язань в сумі перед клієнтом, тобто сумі вкладів, які є на депозитах. В ідеалі коефіцієнт ліквідності повинен дорівнювати 8%. Іншими словами, співвідношення наявних резервів і сукупних зобов’язань – це і буде загальна ліквідність банку. Цей показник не повинен перевищувати встановлену норму, так як при великих обсягах готівкових коштів банк буде мати меншу прибутковість, тому що гроші, які знаходяться на вкладах, легше пустити в оборот, ніж готівкові кошти.

Резервні вимоги – це той відсоток депозитів (строкових вкладів), який повинен зберігатися в центральному банку держави. Це необхідно для того, щоб гроші, які лежать на депозитах, могли бути включені в грошовий оборот, приносячи при цьому дохід банку і державі. А та сума, яку клієнт отримує після закінчення терміну депозиту – це відсоток, який платить кредитна організація від отриманого доходу за оборот грошових коштів клієнта.

Обов’язковий резерв – це відсоток, який банки отримують від вкладів, відкритих на прохання фізичних чи юридичних осіб і містяться в касової готівки або на кореспондентському рахунку центрального банку країни. Такий резерв необхідний для того, щоб кредитна організація могла виконати свої зобов’язання перед клієнтом, тобто Маючи певну суму в резерві, погасити чек клієнта, вписаного в його рахунок.

Обов’язковий резерв

У таких країнах, як США, ФРН і Великобританія кількість вкладів в комерційних банках не повинно перевищувати встановленої центральними банками норми. У Сполучених штатах норма становить 12%. Саме такий відсоток вкладів встановлений в цій країні і має бути вміщений в регіональний федеральний банк.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Інсайдерська торгівля