Облігаційний коефіцієнт

Облігаційний коефіцієнт (bond ratio) показує, яка частина капіталу організації представлена ​​облігаціями. Коефіцієнт визначається за такою формулою:

BOND RATIO = (1-Year Bonds) / ((1-Year Bonds) + Capital)

Потрібно уточнити, що під показником 1-Year Bonds мається на увазі загальна вартість облігацій, які повинні бути погашені протягом року, під показником Capital – загальна сума капіталу підприємства. Аналітики використовують облігаційний коефіцієнт, щоб визначити ступінь ризику поточних інвесторів і нових потенційних інвесторів, які мають намір отримати прибуток від вкладень в короткостроковій перспективі. Якщо облігаційний коефіцієнт перевищує 33%, частка позикового капіталу вважається завищеною (high leverage) – залучити нові кошти для таких організацій виявиться складним завданням. Високий облігаційний коефіцієнт є нормою лише для підприємств комунального господарства.

Як і ким використовується облігаційний коефіцієнт?

Облігаційний коефіцієнт організації змінюється в міру того, як число емітованих облігацій збільшується. З цієї причини кожна організація має якусь конкретну умову, за якої організовується додаткова емісія. Облігаційний коефіцієнт – один з показників, що беруться до уваги при виявленні доцільності нового випуску цінних паперів.

Крім того, облігаційний коефіцієнт – один з ключових чинників передінвестиційного аналізу. На основі облігаційної коефіцієнта інвестор прогнозує, який прибуток він зможе отримати в найближчий рік (і чи зможе взагалі отримати якісь гроші). Багатьма поточними інвесторами облігаційний коефіцієнт розглядається в динаміці – наприклад, якщо організація прагне до підвищення позикового капіталу (що відбивається в підвищенні облігаційної коефіцієнта), інвестори можуть прийняти рішення продати цінні папери цього емітента.

ПОДІЛИТИСЯ: