Облігаційний брокер

Облігаційний брокер – це фізична особа або спеціалізована організація – професійний учасник первинного та / або вторинного ринку обігу облігацій.

Суть діяльності

У розумінні статі «Про ринок цінних паперів» облігаційний брокер – це комерційний посередник, який укладає угоди з облігаціями від імені, в інтересах і за рахунок клієнта. Клієнтом може бути:

  • емітент, що випускає облігації;
  • перший інвестор – перший набувач облігації;
  • вторинний інвестор.

Заробіток облігаційної брокера складає комісія за вчинені ним угоди. Вона не залежить від фінансового результату проведеної операції

Брокер виводить заявку клієнта про придбання / продажу облігацій на фінансовий ринок. При наявності відповідного зустрічного пропозиції вона виконується.

Заробіток облігаційної брокера складає комісія за вчинені ним угоди. Вона не залежить від фінансового результату проведеної операції. Ключовими вимогами до брокера є чіткість і своєчасність виконання розпоряджень клієнта.

організація діяльності

Правова основа діяльності облігаційної брокера – договір про брокерське обслуговування та довіреність. Він зобов’язаний сумлінно виконувати доручення клієнта, причому обов’язково – в порядку їх надходження.

Діяльність облігаційної брокера ліцензується. Брокер підконтрольний службі ЦБ України з фінансового ринку.

Якщо брокерськими договорами не обумовлено інше, брокер як торговий представник може одночасно представляти продавця і покупця облігацій в рамках однієї угоди.

Грошові кошти клієнтів облігаційної брокера повинні розміщуватися на спеціальному банківському рахунку. Брокер не має права використовувати їх на власні потреби або зараховувати на рахунок власні кошти. Кредитори брокера не можуть ініціювати звернення стягнення на кошти, розміщені на спецрахунку.

Облігаційний брокер вправі одночасно займатися дилерської діяльністю. Доручення клієнта, з яким укладено брокерський договір, підлягають першочерговому виконанню в порівнянні з власними дилерськими операціями.

ПОДІЛИТИСЯ: