Області фінансів

Області фінансів – це галузі господарювання (економіки) країни або суб’єктів, в яких регулюються питання грошового регулювання, організації управління, принципи і правила фінансової діяльності.

Принципи муніципальних і державних органів в області фінансів

При виконанні своїх функцій органи державного і місцевого управління працюють з дотриманням цілого ряду принципів. Всі вони регулюються Конституцією України і спрямовані на забезпечення нормальної роботи економіки країни в усіх сферах фінансової діяльності. До основних принципів роботи можна віднести:

Принципи органів фінансів

1. Принцип пріоритету громадських інтересів. Тут йде мова про першорядну роль муніципальних і державних утворень в області фінансування. Суть цього принципу полягає в активному застосуванні можливостей фінансово-правових інститутів, що дозволяють налагодити нормальну роботу у фінансовій сфері з урахуванням загальних завдань. На завершальному етапі реалізація принципу пріоритету впливає на інтереси кожної конкретно взятої особистості і має ключове значення в умовах кризи.

2. Принцип федералізму. Організація діяльності в галузі фінансів вимагає чіткого дотримання інтересів усіх сторін – як суб’єктів Федерації, так і загальнофедеративного інтересів. Даний принцип забезпечується, завдяки своєчасному надходженню ресурсів, необхідних для реалізації важливих завдань для суб’єктів Федерації і держава в цілому.

3. Принцип єднання грошової системи і фінансової політики. Дані структури Федерації мають право на самостійну діяльність, але тільки за умови, що вона не виходить за межі фінансової політики країни. В основі єдності лежить система оподаткування, єдиний порядок фінансування бюджету і так далі.

4. Принцип рівності прав суб’єктів України. Основна суть – однакові вимоги до всіх суб’єктів Федерації в області фінансів, правового регулювання і ведення фінансової діяльності.

5. Принцип самостійності органів муніципальної влади. У своїй роботі всіх суб’єктів Федерації мають повне право на свій розсуд стверджувати і займатися виконанням місцевих бюджетів. Крім цього, їм дається право освіти і застосування позабюджетних цільових фондів, встановлених Податковим на місцевому рівні (з урахуванням законів України) і проведення їх зборів.

6. Принцип соціальної спрямованості. Дане положення розписано в Конституції України. Політика країни спрямована на забезпечення гідного життя громадян, їх свобод, створення нормальних умов праці, турбота про здоров’я, забезпечення нормальної заробітної плати не нижче встановленого мінімуму, підтримка материнства і батьківства, розвиток соціальних структур і так далі.

7. Принцип гласності. Його основи прописані в нормах Конституції України. Сенс – в необхідності офіційної публікації законів, які стосуються галузі фінансів. Всі нормативні акти, які тим чи іншим чином зачіпають обов’язки людини, його права і свободи, не повинні застосовуватися без попереднього сповіщення через відповідні публікації. Наприклад, в податковому кодексі всі зміни вступають в силу не раніше, ніж через один місяць з моменту друку.

принцип гласності
8. Принцип плановості. Його суть полягає у тому, що на всіх рівнях (як державному, так і муніципальному) можуть складатися спеціальні програми (плани), спрямовані на використання і розподіл фінансових активів. Тут мова йде про формування позабюджетних фондів, бюджетів різних рівнів і так далі. В умовах ринкової економіки при формуванні планів основний упор робиться на ринкові механізми в сфері товарів і послуг, а не на директивні приписи, як це було раніше.

9. Принцип законності відображає необхідність суворого дотримання всіх фінансових і правових норм в суперечках, які виникають між сторонами фінансової діяльності, а також органами управління на регіональному рівні.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Оціночні зобов’язання