Обдерта облігація

Обдерта облігація – борговий папір, яка на самому початку емітується з «прикріпленими» до неї процентними купонами. Надалі процентні купони відокремлюються від активу для двох цілей – подальшого покриття (погашення) або вчинення окремої угоди купівлі або продажу. Бувають ситуації, коли боргові папери вже реалізуються без будь-якого права на отримання процентних виплат.

Обдерта облігація – борговий папір «стрип» (розділена облігація), яка має купон «зеро» і формується шляхом відокремлення від купонної боргового паперу кожного з платежів, а саме номіналу і купона. Результат – можливість вести торги з активом, як по окремо взятій боргової папері.

Обдерта облігація: сутність, історія створення

Поява профіциту позитивного характеру в бюджеті країни незмінно зменшує потреби у випуску боргових державних паперів. При цьому низька ліквідність вторинного ринку таких активів неминуче впливає на фінансову структуру за допомогою непередбачених коливань процентних ставок.

Рішення такої проблеми в світі було знайдено шляхом створення особливого механізму арбітражних операцій, що дозволяють згладити структуру ставок в економічній сфері. Була розроблена так звана система «стрип» – STRIPS. Суть системи – в можливості без збільшення обсягів внутрішнього боргу, а також без зменшення обумовлених термінів його обслуговування здійснювати позики на тривалий період. При цьому держава може запропонувати іншим учасникам ринку цікаві фінансові активи, що мають короткостроковий період погашення. В результаті STRIPS купони можуть отримати відмінні від державних паперів характеристики (наприклад, від ДКО). Це пояснюється тим, що вони є синтетичним активом, що дозволяє в широких межах змінювати економічні показники.

За своєю суттю STRIPS – це складна абревіатура, яка в розшифрованому вигляді (при перекладі з англійської) звучить як «окрема торгівля зареєстрованими процентними виплатами та основним зобов’язанням (боргом) цінних паперів». Крім цього, в перекладі з того ж англійської «STRIPS» – це стрічки (смужки), що показує саму суть операції, а саме поділ (стрижку) купонів.

Обдерті облігації – це, як правило, казначейські (державні) боргові папери, з яких «зістриження» процентні платежі. При цьому у покупця є право вибору. Він може віддати перевагу окремо відсотковими виплатами (отримання купона) або ж отримати основний борг облігації.

Емісія обдертих облігацій спочатку проводиться в формі боргових паперів з купоном «зеро». Це означає, що за ними не здійснюється будь-яких процентних виплат. Інвестор тут виграє за рахунок більшого розміру дисконту, тобто знижки від номінальної вартості. Отримана різниця між більш дешевої (ціною продажу) та номінальною ціною боргового паперу – це і є дохід інвестора. Ось чому покупці STRIPS точно знають розмір свого потенційного заробітку. Отже, казначейські папери на основі STRIPS мають високий рейтинг, що робить їх не тільки ліквідними активами, а й вкрай популярними серед інвесторів.

Боргові папери з купоном зеро

Сама історія появи паперів вельми цікава. У 1986 році група брокерських компаній створила свій вид облігацій «зеро», які вийшли шляхом відділення ( «стрижки») купонів з простих казначейських боргових паперів. При цьому отриманими активами давалися оригінальні назви, такі як «тигри», «леви» та інші.

Згодом Казначейство Сполучених Штатів вирішив самостійно проводити маніпуляції зі стрижки купонів і сформувало свою систему STRIPS. По ній брокерські компанії створювали боргові папери «зеро» на підставі записів в регістрах Казначейства, що стосуються належних їм активів. Виходило, що реалізували новостворені боргові папери брокерські компанії, але обдерті облігації все одно знаходилися на рахунку у Казначейства.

Головна перевага облігацій “стрип” – в збільшенні ліквідності всього ринку, на якому обертаються державні папери. При цьому немає потреби змінювати структуру боргу держави. За допомогою «нових» боргових паперів можна швидше сформувати потрібну схему фінансових потоків, і видавати позики під низький відсоток. При цьому небезпека рефінансування елімінується. Крім цього, фіксована схема випуску по системі «стрип» дозволяє оперативно проводити оцінку майбутніх процентних ставок. Це, в свою чергу, робить купони в загальній системі більш передбачуваними для учасників ринку.

ПОДІЛИТИСЯ: