Новітні галузі промисловості

Новітніми галузями промисловості є галузі високих технологій. Від інших вони відрізняються великою наукоемкостью, тобто найвищим рівнем витрат на конструкторські, досвідчені, дослідні та наукові роботи.

До таких галузей відносять: створення електротехнічної апаратури, мікроелектроніка, виготовлення високоточних радіоелектронних інструментів, виробництво обчислювальної техніки, інформатика, авіаційна і ракетобудівного галузі, роботобудування, мікробіологічна, космічна і атомна промисловість і інші.

Новітні промислові галузі відносять до високотехнологічних в залежності від того, на скільки глибоке участь приймає в технологічному процесі людина. Чим менше участь останнього, тим вище вважається технологія.

Новітні високотехнологічні галузі

Серед новітніх високотехнологічних галузей виділяються:

Соціальні технології. Дана галузь є сумою певних прийомів і впливів, які застосовуються з метою досягнення поставлених завдань шляхом соціального розвитку. Вона також покликана вирішувати різні соціальні проблеми, змінювати свідомість людини і впливати на нього. Прикладами таких цілей, наприклад, в бізнесі можуть служити бізнес-завдання, для вирішення яких використовуються такі технології, як брейн-стормінг, рефлексивна ігротехніка, ділові ігри. У політиці такою метою може бути ідеологічний вплив і вплив на громадську думку. У масштабах держави ці технології використовуються для створення планів розвитку країни.

Електронна промисловість і фізичні дослідження. Найважливіші розробки цих галузей стосуються вивчення електронів і електромагнітних полів, мікросвітів, шляхів створення способів зберігання даних за допомогою електромагнітної енергії і інше.

Мікроелектроніка і створення штучного інтелекту (у вигляді комп’ютерних програм та інтелектуальних машин).

Бездротові технології, телематика і телекомунікації. Ця галузь вивчає і створює шляхи передачі інформації шляхом лазерних, оптичних чи інших випромінювань.

Робототехніка – найважливіша галузь з розробок в сфері інтенсифікації виробництва.

Нанотехнології – сфера фундаментальних і прикладних наук, які працюють з практичними і теоретичними методами синтезу та аналізу способів виробництва і використання продуктів із заздалегідь заданою атомною структурою.

Альтернативна енергетика та енергозбереження – перспективні напрямки, які вивчають отримання, передачу та використання енергії. Поки мало поширені, але цікаві очікуваної вигодою в майбутньому. До цього виду відносяться атомна, воднева, сонячна енергетика, переробка відходів і очищення води і повітря.

Системи безпеки – сфера вивчення біометрії і електронних аналізаторів.
Навігаційні технології – створення систем стеження і передачі даних.

Оборонні та технології з подвійним призначенням. До цього виду відносяться технології, одночасно використовуються для виготовлення озброєнь і для підприємств цивільних галузей. Ця група включає в себе ракетне будова, виробництво апаратів для космосу і авіабудування.

Біотехнологічні дисципліни, мікробіологія. Вивчають можливість використання методів генної інженерії.

Ноотропні дослідження. Проведення розробок в сфері нейрометаболічних стимуляторів, які змінюють функції вищих відділів мозку: стимулювання розумової діяльності, поліпшення пам’яті, збільшення здатності до навчання, стійкість до великих навантажень і гіпоксії.

Біоіндустрія і фармацевтика. Це сфера виробництва і вивчення новітніх ферментів, антибіотиків, методів селекції за допомогою генів.

ПОДІЛИТИСЯ: