Нормування капіталу

Щоб визначити необхідність розрахунку власних оборотних грошей для підприємства, варто врахувати деякі моменти. Наприклад, дані кошти повинні покривати не тільки основні процеси, щоб виконати програму виробництва, а й потреби ЖКГ, допоміжних, підсобних та інших господарств, які не мають відношення до діяльності компанії і не мають самостійний баланс, а також для здійснення капітального ремонту своїми силами . Втім, на практиці частіше за все визначається необхідність у власному оборотному капіталі лише для основної діяльності, що трохи зменшує його потребу.

Обсяг власного оборотного капіталу розраховується в залежності від наступних факторів:

 • вживана розрахункова форма;
 • об’єм виробництва;
 • умови збуту і забезпечення постачання і збуту;
 • асортимент виробляються товарів.

Нормування оборотних коштів виражається в грошах. Для визначення необхідності в них закладена кошторис витрат на виготовлення послуг і товарів на певний період. При цьому компаніям, що мають несезонний характер виробництва, доцільно користуватися даними четвертого кварталу, тому що в цей період, як правило, обсяги виробництва дещо вищий.

Підприємствам, виробництво яких має сезонний характер, краще використовувати квартальні дані з найменшим обсягом. Це пов’язано з тим, що сезонна потреба в додаткових оборотних коштах може бути забезпечена за рахунок короткострокових кредитів у банку.

Щоб правильно визначити норматив, потрібно провести розрахунок середньодобових витрат нормованих елементів у фінансовому еквіваленті. Середньодобова витрата по резервах виробництва обчислюється за допомогою відповідної статті витратної кошторису. Незавершене виробництво розраховується залежно від собівартості валової продукції, готова продукція – на основі собівартості товарної продукції.

У період нормування утворюються сукупні і приватні нормативи. Весь процес містить кілька послідовних етапів.

Для початку необхідно визначити запасну норму для кожного елемента нормованого капіталу. Дані норми зазвичай виставляються в запасних днями і визначають тривалість періоду, який буде забезпечений даним видом коштів. Запасна норма може бути встановлена ​​в процентному або грошовому еквіваленті до певної базі.

Далі, необхідно розрахувати суму оборотних коштів, керуючись даними запасний норми і загальних витрат товарно-матеріальних цінностей цього виду, яка потрібна для створення нормованого запасу для кожного окремого виду оборотних коштів. Так утворюються приватні нормативи. До них відносять такі нормативи оборотних коштів резервного виробництва:

 • сировина;
 • комплектуючі;
 • основні і додаткові матеріали;
 • покупної напівфабрикат;
 • тара;
 • паливо;
 • МБП (малоцінні та швидкозношувані предмети).

Після закінчення всіх розрахунків підсумовуються всі приватні нормативи, і розраховується сукупний норматив.

ПОДІЛИТИСЯ: