Норма прибутку по акції

Прибутковість акцій завжди представляла собою дуже важливий економічний показник, який допомагає підприємству вчасно отримати інформацію про ступінь фінансової привабливості та ліквідності цих цінних паперів. Акції емітуються акціонерними товариствами для залучення ззовні додаткового фінансування.

Акції можна розділити на два основних типи: привілейовані і звичайні.

Власники перших мають певні переваги, оскільки ці акції:

 • дозволяють їм розраховувати на фіксований розмір дивідендних виплат;
 • можуть бути визнані в ролі інструменту конвертації;
 • нерідко застосовуються як фонд погашення боргів;
 • забезпечують виплати додаткового характеру.

Звичайні акції:

 • не мають фіксованого розміру дивідендів;
 • не несуть гарантій виплати дивідендів;
 • дозволяють власнику обмежено управляти компанією, забезпечуючи йому один голос на акцію.

Оскільки розмір дивідендів по звичайних акціях заздалегідь невідомий, рішення про розмір і порядок їх виплати приймається колегіально всіма акціонерами компанії на підставі аналізу її фінансових результатів за минулий рік.

Норма прибутку акцій допомагає інвесторам реально оцінювати збереження зроблених ними вкладень, а також розуміти перспективу руху цих інвестицій в наступних періодах, з огляду на, що прибутковість акцій може бути як прибутковою, так і збитковою.

Визначення вартості привілейованої акції

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою.

Р = (D / i) x 100, де

Р – вартість акції;
D – розмір річних дивідендів;
i – необхідна норма прибутку.

Норма прибутку при цьому є умовною величиною. Власник акції визначає її, спираючись на процентну ставку по банківських вкладах. До неї приплюсовується деяка сума надбавки за ризик, оскільки вкладення коштів в акції є більш ризикованою операцією, ніж розміщення їх на банківському депозиті.

Приклад.

Дивіденд на акцію A становить $ 3, норма прибутку – 12%. Вартість акції A буде дорівнює:
P = ($ 3/12%) х 100% = $ 25

Розрахунок норми прибутку привілейованої акції

Прибутковість акції можна розрахувати за наступною формулою:

V = (D / P) x100, де

V – норма прибутку;
D – розмір річних дивідендів;
P – поточна вартість акції.

Приклад.

Якщо привілейована акція A коштує $ 25, а розмір дивідендів дорівнює $ 3, то прибутковість її складе:
V = ($ 3 / $ 25) x 100% = 12%.

Розрахунок вартості звичайної акції

Визначення цього показника щодо звичайної акції носить більш складний характер, оскільки величину дивідендів в даному випадку можливо лише прогнозувати. Для розрахунку потрібно застосовувати, як поточний розмір дивідендів, так і величину їх передбачуваного зростання, а також можливу вартість акції, яку вона може придбати на дату продажу.

Якщо інвестор володів звичайною акцією тільки рік, її вартість можна розрахувати за формулою:

P₀ = D / (1 + r) + P₁ / (1 + r), де

P₀ – вартість акції;
D – очікувані річні дивіденди;
P₁ – очікувана вартість акції на кінець періоду;
R – необхідна норма прибутку.

Приклад.

Купуючи звичайну акцію на початку року, інвестор чекає, що розмір річних дивідендів складе $ 3, а її ринкова вартість зросте до $ 30. При нормі прибутку, прийнятої 15%, вартість акції буде дорівнювати:

P₀ = D / (1 + r) + P₁ / (1 + r) = $ 3 / (1 + 0.15) + $ 30 / (1 + 0.15) = $ 29

При багаторічному періоді володіння акцією вартість її включає в себе щорічний приріст дивідендів, який визначається за формулою: D₁ = D₀ (1 + g).

В результаті вартість акції буде рівна:

P₀ = D₁ / (r-g), де

P₀ – вартість акції;
D – величина дивіденду за перший рік з урахуванням зростання;
r – необхідна норма прибутку;
g – темп зростання.

Приклад.

Дивіденд за акцією склав $ 3. Темп зростання дивідендів прийнятий за 10%. Необхідна прибутковість встановлена ​​в розмірі 12%. У такій ситуації вартість складе:
D₁ = D₀ (1 + g) = $ 3 (1 + 0.10) = $ 3.30

P₀ = D₁ / (r-g) = $ 3.30 / (12% – 0.10) = $ 28

Розрахунок норми прибутку звичайної акції

Розрахунок цього параметра можна зробити за формулою:

R = ((D₁ + (P₁ – P₀)) / P₀) x 100%, де

R – норма прибутку;
D₁ – величина річного дивіденду;
(P₁ – P₀) – приріст капіталу;
P₀ – початкова ціна акції.

Приклад.

Вартість звичайної акції C дорівнює $ 40. Очікується, що величина дивіденду складе $ 3, а вартість акції до кінця року зросте до $ 45.

В цьому випадку:
R = ((D₁ + (P₁ – P₀)) / P₀) x 100% = (($ 3 + ($ 45- $ 40)) / $ 40) x 100% = (($ 3 + $ 5) / $ 40) x 100% = 20 %

Критерії прибутковості акцій

Вкладення коштів в акції несе чималі ризики, так як їх ринкова вартість нестабільна і схильна до коливань. Тиск на неї здатні надати багато факторів, в тому числі:

 • величина чистого прибутку підприємства;
 • розмір виплачених дивідендів;
 • цінові коливання на ринку;
 • інфляційна динаміка;
 • податкове законодавство.
ПОДІЛИТИСЯ: