Номінальний валовий національний продукт

Роль основних фінансових показників в економіці країни

Загальновідомий факт, що кожна держава з часом приходить до вільної системі фінансового управління. Така система називається ринковою, для неї характерно: обмеження ролі держави і свобода споживача. Ступінь впливу державних органів на економіку може варіюватися, але при цьому вплив має залишатися розумним.

Щоб регулювати економіку держави необхідно мати достовірні відомості про події, що відбуваються у світовій та національній економіці. Ведення статистичних даних полегшує завдання органам управління. Наявні на даний момент економічні показники дозволяють систематизувати процеси, що впливають на економіку.

Багато економічно-політичні концепції по-різному розглядають дані, отримані за допомогою статистики, і їх важливість для економіки. Але загальновизнано найбільш вагомими для держави є наступні дані:

Валовий національний продукт (ВНП); Що включає в себе ВВП і ВНП

  • Внутрішній валовий продукт (ВВП);
  • Індекс рівня життя;
  • Рівень безробітних;
  • Сальдо балансу;
  • Національний дохід.

Поняття ВНП

ВНП – це підсумкова за ринковою вартістю кількість всієї виробленої продукції і виконаних послуг. При цьому враховується весь товар, які справили громадяни країни, навіть якщо виробництво здійснювалося за межами держави.

ВНП – це сума прибутків усіх організацій та підприємств у всіх областях виробництва. Також в показник входять і відрахування амортизації. Це означає, що до ціни готової продукції додається частина від вартості робіт по її виробництву. Цей показник точний і корисний для поточної обстановки в економіці країни. ВНП – це важливий інструмент необхідний для прийняття економічних рішень.

Валовий національний продукт – визначають за цінами даного часу. Але при такому розрахунку він не зовсім точно характеризує задоволення споживчого попиту. Для полегшення розуміння наведемо приклад. При зростанні вартості на продукцію в два рази, показник також збільшиться вдвічі, навіть якщо при цьому не міняти кількість виробленої продукції. На підставі цього хочеться прийти до висновку, що рівень задоволення споживачів став вище. Але ця інформація помилкова, тому як виробництво кількісно не змінилося.

Номінальний і реальний ВНП, їх відмінності

Таким чином, для точності підрахунків використовується два поняття і відповідно дві методики розрахунку ВНП.

Номінальний ВНП – це сума всієї відтвореної продукції за поточними цінами. Цей показник точно відображає стан економіки на поточний момент і показує кількість відтворюється продукції.

Формула для розрахунку номінального ВНП = Y = C + I + G + NX, де

C – це все споживчі витрати крім витрат на покупку житла.
I – це приватні кошти (недержавні) валові, т. Е. Без вирахування амортизації, внутрішні інвестиції. Це вкладення капіталу у виробництво, будівництво або запаси.
G – витрати самої держави.
NX – експорт в чистому вигляді, дорівнює прибутку від експорту з вирахуванням витрат на імпорт.

І другий показник, реальний ВНП – це розрахунок всіх вироблених товарів і послуг в постійних за цей рік ціни. Це показник обсягу виробництва. Формула для його розрахунку:

Формула для розрахунку реального ВНП

За допомогою двох цих значень проводиться розрахунок дефлятора ВНП = НВНП / РВНП. Ціновий дефлятор показує рівень зміни ціни за весь базисний рік.

Що відображає номінальний ВНП?

Номінальний ВНП – це основоположний показник для оцінки стану економіки країни. Він дозволяє з легкістю отримувати інші важливі дані економічної статистики, наприклад:

  • показник національних доходів;
  • рівень особистих доходів;
  • чисті доходи.

Цей показник є узагальнюючим, він спрямований на визначення економічного потенціалу країни. А тому займає важливе місце в національному рахівництва і економічній статистиці. Завдяки даним, які надає ВНП можна зробити точні висновки про поточний стан справ в різних галузях економіки держави.

ПОДІЛИТИСЯ: