Номінальні збитки

Згідно статті Цивільного кодексу України, поняття збитків на увазі витрати, покриті, або які повинні будуть покриті особою, права якої порушено, з метою відновлення цих прав; втрати, або заподіяння шкоди його майну (вид реального збитку).

Крім перерахованого вище до збитків належать доходи, отримання яких було перервано через порушення прав (вид збитків упущеної вигоди).

Не варто сприймати збитки, як лише матеріальні збитки. Безсумнівно, оцінка витрат здійснюється в грошовому еквіваленті. Однак необхідно враховувати, що законодавством визначаються під поняттям збитків не тільки грошові витрати, але і втрата або нанесення пошкоджень майну. Обмеження лише грошовою оцінкою звужує повну сутність поняття збитків.

Класифікація збитків

Класифікація збитків за видами грунтується на ряді різноманітних критеріїв. Згідно цивілістичній доктрині визначено такі типи: вид прямих і непрямих. Поділ грунтується на взаємозв’язку між збитками і причинами їх виникнення. Але класифікація, заснована на даному критерії, піддавалася не раз критиці і не отримала широкого розповсюдження.

На сьогодні, звичайно, є ряд прихильників даного роду поділу, і ними вносилися пропозиції затвердити такі види збитків на законодавчому рівні. Однак введення цих видів у зміст Цивільного Кодексу є необгрунтованим і може спричинити за собою плутанину і ряд додаткових складнощів при застосуванні в правовому порядку.

Ще одну поділку, що грунтується на способі обчислення завданих збитків, виділяє збитки конкретного і абстрактного характеру.

Континентальна право розділяє збитки на:

– компенсаторний, заподіяну внаслідок абсолютного невиконання зобов’язань прописаних в договорі;
– мораторної, викликаний простроченням виконання пунктів договору боржником.

Включення такого виду збитків в зміст законодавчої бази РФ сприяло стимулюванню своєчасного виконання своїх договірних зобов’язань контрагентами.

Поняття номінальних збитків, як характерної риси англо-американського права

Англо-американське законодавство виділяє в окрему групу номінальні збитки, присудження яких здійснюється для вирішення тих ситуацій, коли представники потерпілої сторони, які є в загальних положеннях правими, не можуть навести доводи про справжні розміри своїх реальних збитків. Варто підкреслити, що така група збитків є соціально важливою і несе істотне значення в етико-моральному плані, оскільки за сучасних умов, які створює правова дійсність, процес докази реального обсягу завданої шкоди викликає безліч труднощів, а часом і взагалі стає неможливим.

Розглянемо дію таких видів збитків на практиці. Наприклад, часто виникають такі ситуації, при яких безсумнівним є факт вчинення порушень боржником щодо виплат за кредитним договором, в результаті чого кредиторам завдається шкода, однак встановити точний обсяг шкоди, на виплату якого подається заява кредитора до суду не виходить, так як відсутні необхідні істотні докази. Яке рішення в такому випадку слід прийняти суду? У даній ситуації підходящим варіантом буде визначення такого роду шкоди номінальними збитками. Це, безсумнівно, підтвердить правоту потерпілого, принісши йому задоволення в моральному плані, проте з точки зору економічної компенсації такий вид збитків малоефективний.

Розглядаючи поняття номінальних збитків, необхідно визначитися в розбіжностях присутніх в сфері виконання відповідальності за договором, властиві англо-американській системі права, для якої виділення номінального виду шкоди є яскравою характеристикою. Саме відмінності в понятті відповідальності відрізняють дану систему не тільки такий в Україні, а й від системи прийнятої в ряді Європейських держав.

Разом з тими характерними ознаками даної зарубіжної системи, які були вказані вище, однією з найважливіших рис в сфері відповідальності за змістом договору, виступає її компенсаційний характер. Це має на увазі те, що в даній правовій системі відсутній штрафна функція. Такого роду підхід до вирішення проблеми позбавляє можливості стягнути штрафні збитки.

На думку дослідників даної правової системи, такі постулати правового інституту грають важливу роль у визначенні сутності понять відповідальності загального цивільного характеру та відповідальності за дотримання договору. В тому числі, чіткіше проводиться межа між поняттям «відповідальності» і «збитків». Якщо для першого випадку визначається вчинення правопорушення і позначається вид завданої шкоди, то для другого з’ясовується обсяг понесених збитків, юридичне підтвердження можливості їх відшкодування і значення компенсації в грошовому еквіваленті.

ПОДІЛИТИСЯ: