Номінальна вартість облігації

Номінальна вартість облігації – параметр, що характеризує загальну ціну боргового паперу. Цей вид вартості прописується в сертифікаті і відображає, яку суму отримає власник в день погашення активу.

Номінальна вартість – один з ключових параметрів облігації

При покупці боргових паперів інвестор повинен врахувати ряд основних параметрів, серед яких і номінальна вартість облігацій. За даним показником можна судити, яка сума відійде держателю по завершенні дії паперу (якщо він не встиг продати її раніше за ринковою ціною).

Основні параметри облігації

Так, щоб звести ризики інвестування до мінімуму, варто врахувати наступні характеристики облігації:

1. Номінальну ціну. Кожен тип облігації в процесі розміщення отримує свою номінальну вартість. При цьому погашення боргового паперу виробляється саме за цією ціною. Безпосередньо від номіналу залежить і купон, розмір якого визначається у вигляді відсотка від даного показника. Велика частина облігацій, які обертаються на вітчизняних біржових майданчиках, мають невелику номінальну вартість – 1000 гривень.

2. Ринкову ціну. Номінал боргового паперу – не єдиний параметр, який дозволяє оцінити актив. Для інвестора в першу чергу важлива ринкова (поточна) ціна. І якщо номінальний показник, як правило, залишається без змін, то ринкова ціна весь час в русі. Вона залежить від кон’юнктури ринку, обсягів пропозиції і попиту на той чи інший актив, успіхів емітента і так далі.

На відміну від номінальної ціни, яка встановлюється емітентом, ринкова вартість активу встановлюється в період торгів. При цьому параметр ринкової ціни може відображатися не в гривнях, а в процентному відношенні. Опорною точкою в цьому випадку є номінальна вартість. Ринкова ціна може бути вище або нижче (наприклад, 102% або 98% відповідно). Цей параметр часто називають чистою вартістю облігації.

3. Один з підвидів ринкової вартості – «брудна ціна». По суті, це ринкова вартість облігації, але з урахуванням накопиченого доходу за купоном. В процесі покупки боргового паперу інвестор сплачує не номінальну ціну облігації (як вважають багато новачків), а брудну вартість.

4. Купон. Разом з оцінкою номінальної вартості важливо приділити увагу ще одному параметру – купону облігацій. По суті, це відсоток по боргової папері, дата і величина якого відомі заздалегідь. Величина купона, який транслюється учасникам торгів, виражений в гривневому еквіваленті.

5. Періодичність платежів по купону. Як правило, виплати відсотків проводяться раз в 3 місяці, тобто кожен квартал. Можливі випадки і більш рідкісних платежів, наприклад, раз в 6 місяців. При цьому календар купонних виплат дозволяє визначити, в які дні буде здійснений платіж за рештою купонами. День найближчого купона по боргової папері можна знайти на відповідних сайтах біржових майданчиків.

6. Накопичений дохід по купону. Якщо борговий папір була реалізована ще до моменту здійснення платежу за нарахованим відсотком, то купон йде від продавця. В такому випадку покупець зобов’язується передати продавцю компенсацію з урахуванням того часу, який минув від дня останньої виплати. Параметр НКД нараховується щодня з моменту останнього дня купонних платежів. Чим ближче черговий платіж по купону, тим вище рівень НКД. При цьому величина НКД може варіюватися в широкому діапазоні – від нуля, коли платіж по купону тільки що був здійснений, до затвердженої величини купонної виплати. При цьому розрахунок проводиться пропорційно, а саме з урахуванням кількості днів, які пройшли з моменту отримання останніх виплат.

Купуючи облігацію, інвестор виплачує не номінальну, а ринкову вартість з урахуванням відсотків за весь час володіння боргової папером (з моменту вчинення останнього платежу). Покупець боргового паперу може бачити розмір НКД в гривневому еквіваленті. Для цього досить зайти в свій біржовий термінал.

Ринкова та номінальна вартість облігації, а також розмір купона – не всі показники, гідні уваги при покупці облігації. Важливо дивитися на термін звернення боргового паперу, дату погашення, оферту по облігації (якщо таке передбачено), обсяг емісії облігацій, прибутковість до погашення, поточну прибутковість і так далі.

ПОДІЛИТИСЯ: