Номінальна сума

Якщо визначати ціну активу або певного товару без урахування ринкового курсу, підраховуючи, наприклад, тільки його собівартість, можна отримати номінальну вартість (суму) досліджуваного об’єкта. Через коливань ринку реальна вартість товару або активу може бути вище підрахованої собівартості або нижче, іноді реальна вартість падає до нульової позначки навіть при високій номінальної.

Значення номінальної суми

Перше значення – номінальна сума показує найменше значення ціни, за яке можна буде продати певний товар, якщо ринок не дасть можливості отримати прибуток і при цьому не зробить негативного впливу на вартість товару. Виходить, якщо ринок буде надавати нейтральний вплив на ціну певного об’єкта, його ціна не буде відрізнятися від номінальної вартості.

Друге – номінальна вартість активів аналізується при складанні фінансового звіту або оцінки діяльності підприємства. Залежно від суми вартості (за номінальним значенням) всіх активів компанії будуть визначатися можливі цінові рамки її вартості, що визначить перспективи здійснення продажу бізнесу.

Третє значення – по коливаннях номінальної суми фінансового активу або валюти тієї чи іншої держави, економісти роблять висновок про фінансові можливості економічної системи держави або ступеня економічної стійкості певної компанії. Якщо номінальна вартість оцінюваного об’єкта висока, це забезпечує певні фінансові гарантії, можливі цінові коливання будуть менш різкими.

ПОДІЛИТИСЯ: