Номінальна ціна

Nominal price або паритет – це ціна, що встановлюється при емісії акцій, іпотечного сертифіката або інших цінних паперів, або банкноти або монети. Зазвичай номінал позначається на самих цінних паперах або грошових знаках.

Це мінімальна початкова ціна, що встановлюється з урахуванням можливої ​​угоди або ціна без поправки на інфляцію.

Номінал акції

Це сума грошей, за яку перший раз, відразу після емісії, торгуються на біржі цінні папери при первинному розміщенні – IPO. Але навіть в перший раз ціна паперів може бути переглянута емітентом і андеррайтером. В номіналі акціївідображається частина статутного фонду, яка припадає на кожну акцію, пропорційно якій здійснюється виплата дивідендів.

Залежно від розміру та однієї акції кількість акцій може бути змінено за певного розміру статутного капіталу. Процес, при якому номінал акції зростає, а число акцій, складових один і той же статутний капітал, скорочується, називається консолідацією акцій. Процес, при якому номінал акції зменшується, а кількість акцій, в яких втілюється статутний капітал, зростає, називається розщепленням акцій.

Щоб змінити номінал акції, реєструється випуск акцій з новим номіналом і вилучаються з обігу колишні акції (при готівковій формі випуску) або сертифікати колишніх акцій (при безготівковій формі випуску). Акціонерам видаються нові акції або сертифікати.

Номінальна ціна на ф’ючерси – це котирування цін на період відсутності реальної торгівлі. Зазвичай розглядається як середня по останнім реченням і запитом.

Номінальна і курсова вартість

Ринкова вартість цінних паперів визначається кон’юнктурою ринку в результаті торгів, регулюється попитом і пропозицією. Вона відрізняється від номінальної і змінюється в залежності від ринку, як і курс валют. Така ціна називається курсової. Різниця між номінальною і ринковою ціною утворюється, як тільки цінний папір з’являється на біржі. Це і є механізм отримання доходу або збитку. Участь в первинних розміщеннях завжди пов’язане з певними ризиками.

Найяскравіший приклад – випуск акцій the Glob.com в 1998 році. Тоді ринкова ціна злетіла від номінальної з 9 $ до 97 $. За кілька днів інвестори заробили на цьому понад 1000%.

Навпаки, після проведення «народного» IPO ВТБ, курсова вартість його акцій до початку 2012 року була нижчою від номіналу.

Ситуація, коли номінальна ціна вище ринкової, називається премією, зворотна – дисконтом. Вкрай рідкісна ситуація, коли вони зрівнюються, називається альпарі. Це відбувається, тільки коли попит і пропозиція на акції рівні.

За номінальною ціною спочатку ведеться бухгалтерський облік випуску цінних паперів. Продаж вище номінальної ціни утворює додатковий капітал.

Щоб обчислити показник капіталізації, необхідно кількість розміщених акцій помножити на курсову вартість однієї акції. Це і буде ринкова вартість власних коштів підприємства.

Корпораціонние облігації зазвичай випускаються номіналом в 1000 $, муніципальні – 5000 $.

Якщо при укладанні угоди в якості базисної ціни прийнята номінальна ціна, то у зовнішньоторговельних операціях обчислення надбавок, знижок і накидок проводиться виходячи з неї.

Умовність номінальної ціни акції по відношенню до курсової вартості призводить до того, що в деяких країнах, наприклад, в США і Японії, дозволяється випуск акцій без номінальної вартості (shares without par value). Позначається тільки клас, серія і номер акції. Для біржових спекулянтів такі акції більш привабливі.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Кредитна угода