Нерівномірний ринок

Під поняттям “нерівномірний ринок” розуміють диференціацію в ступенях розвитку держав, їх регіонів, а також окремих галузей промисловості. Ринок починає функціонувати нерівномірно, коли складається така ситуація, при якій котирування деяких термінів поставок завищуються, а інших – занижуються.

Форми нерівномірності

Розрізняють декілька форм нерівномірності, одна з яких – в часі. Причиною даного чинника є циклічність розвитку економіки. Галузева нерівномірність обумовлюється відмінністю динаміки розвитку галузей. Найбільш інтенсивно розвиваються галузі глобального характеру, які беруть участь в міжнародних торговельних процесах. Динаміка розвитку інших галузей не така висока.

фактори нерівномірності

Світовий нерівномірний ринок формується за цілою низкою факторів, до яких відносяться:

  • наявність розвиненого виробництва в країнах;
  • відмінність у розвитку національних моделей;
  • факт регулювання економіки з боку держави.

Нерівномірний ринок є закономірністю загального розвитку економіки. Галузі економіки починають розвиватися нерівномірно під впливом всіх вище перерахованих факторів і умов. Особливу увагу тут варто приділити розвитку прогресу в науці і техніці. А ще більш важливим фактором є ступінь ефективного застосування його результатів на виробництві.

Нерівномірний ринок більш чітко проявляється в окремих галузях. У багатьох державах існують галузі, що знаходяться в глибокій кризі. Продуктивність в них піддається неухильного скорочення. Динаміка розвитку регіонів в кожній країні також різна. У світі є держави, економіка яких розвивається стрімкими темпами, а є країни, де економічне зростання повністю відсутня.

Одним з головних чинників нерівномірності ринку є його циклічність. Є дві основні фази розвитку економіки: фаза підйому і фаза спаду. При підйомі ВВП зростає, а під час спаду темпи його розвитку істотно скорочуються.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Види економіки