Необов’язкові витрати

Необов’язкові витрати супроводжують будь-яку економічну діяльність. Вони пов’язані безпосередньо з наданням додаткових послуг фірмами та підприємствами. Такі витрати враховуються в балансі фірми на загальних підставах і формують його пасив.

Фінансування соціальної сфери підприємства, найчастіше, відноситься до необов’язковим витрат. Так, для великих промислових підприємств встановлюється норматив забезпечення соціальної інфраструктури. Якщо він перевищений, то витрати на утримання додаткових соціальних об’єктів і проведення соціально спрямованих заходів, відносяться до необов’язковим витрат.

Додаткові заохочення, фінансове стимулювання продуктивності праці – необов’язкові витрати, які можуть підвищити працездатність співробітників фірми. Витрати на рекламні акції так само можуть ставитися до необов’язковим витрат. Розрахувати обсяг необхідної реклами для оптимального просування товару, досить непросто, так як не можна з точністю спрогнозувати реакцію покупця на рекламу. Але найчастіше, витрати на місцеву рекламу, таку, як розміщення білбордів, відносяться до необов’язковим витрат, так як не приносять достатнього прибутку.

Необов’язкові витрати бюджетних організацій

Підприємства та організації, які знаходяться на бюджетному фінансуванні, мають два грошових фонду. Це основний і спеціальний фонди грошових коштів. Фінансування основного фонду бюджетної установи відбувається на підставі річного кошторису, куди входять всі першорядні витрати. Спеціальний же фонд формується з витрат допоміжного характеру, витрати на фінансування яких, найчастіше, є необов’язковими. Фінансування спеціального фонду бюджетних організацій і підприємств відбувається за рахунок залучення додаткових доходів, а не за рахунок державних дотацій. На приватних фірмах необов’язкові витрати фінансуються на загальних умовах, найчастіше в процесі перерозподілу чистого прибутку.

ПОДІЛИТИСЯ: