Неконвертовані паперові гроші

Гроші – це єдиний товар, який не можна використовувати ніяк інакше. Ще в примітивному суспільстві економічні відносини були недостатньо добре сформовані, люди вважали за краще метод натурального обміну, коли один товар легко обмінювався на інший без наявності грошей. Тепер, існування власної національної грошової одиниці – один з головних показників суверенітету державності для кожної країни.

Щоб держава мала право брати участь в міжнародній торгівлі, його валюта повинна визнаватися і застосовуватися в інших країнах. Ця функція дозволяє здійснювати будь-які операції з оплатою робіт, послуг і закупівлею товарів на території інших держав.

Залежно від того, яким способом будуть обмінюватися національні паперові гроші на іноземні грошові одиниці, валюти можуть бути вільно конвертовані, частково конвертовані і неконвертовані зовсім. Останній тип паперових грошей також носить назву «використовуванність валют», і він не може бути звернений в золото. Незважаючи на те, що ще в 1931 році Банк Англії обіцяв кожному власнику рахунку надати відповідну кількість золота, сьогодні в число неконвертованих входить велика частина валют різних країн.

Відмінні риси конвертованих грошових одиниць

Відмінні риси конвертованих грошових одиниць

Сама по собі конвертованість – це здатність грошової одиниці обмінюватися на інші іноземні валюти. Для резидентів і нерезидентів режими оборотності грошових одиниць можуть бути різними. Деякі з них зачіпають поточні операції, пов’язані з звичної зовнішньоекономічної діяльності, а інші відображають рух капіталів. Конвертованість вступає в якості сполучної ланки між внутрішньою економікою країни і світовим ринком в цілому за допомогою гнучкого валютного курсу національних паперових грошей завдяки їхній свободі торгівлі.

В умовах золотого стандарту можуть використовуватися лише конвертовані валюти, так як це є головною умовою. При ряді інших особливостей функціонування міжнародного валютного механізму конвертованість можна вважати відносною. У такій ситуації вона може бути обміняна на гроші інших держав, але тільки не на золото.

Види конвертованості валют

Функціонуючі види конвертованості умовно поділяються на 2 групи: повна конвертованість і часткова. У першому випадку мається на увазі вільний обмін і відсутність обмежень для введення і виведення грошових коштів за межі своєї держави. Отже, часткова конвертованість свідчить про наявність деяких валютних обмежень, які можуть діяти на території суб’єктів, об’єктів або певних зон оборотності.

Частковий вид дає можливість резидентам переводити, ввозити і вивозити за межі країни, а також купувати іноземні валюти з деякими обмеженнями. Перш за все, це необхідно для лібералізації імпортних товарів, тому часткова конвертованість носить внутрішній характер.

Необхідні умови конвертованості

Головною умовою існування конвертованих паперових грошей є рівновага балансу здійснюються платежів. Економіка держави не повинна страждати від нестачі платіжного балансу, а її платежі іншим країнам повинні бути вище суми оплати з-за кордону. Такі валюти наділені безперешкодним правом на переміщення товарів та визначення рівня вартості, головним чином під впливом попиту та пропозиції.

У той же момент, вплив ринкової системи на становлення цін всередині держави і в усьому світі має бути рівнозначним і більшою мірою передбачати однакові тенденції в їхньому русі.

Особливості неконвертованих грошових одиниць

На відміну від конвертованих, неконвертовані паперові валюти можуть випускатися в короткі терміни необмеженими тиражами. Вони недоступні для вільного обміну щодо ринкового курсу, через що ввезення і вивезення неконвертованих валют має жорсткі обмеження. Як правило, такі валюти діють в слаборозвинених країнах, економічна система яких переживає глибоку фінансову і економічну кризи. Наприклад, аж до 1997 року українська гривня входила в число неконвертованих, тому діяла тільки на території країни. Частина країн готові конвертувати гроші, але тільки в дуже малих кількостях, коли інші можуть і зовсім не знати про її існування.

Перетворення видів валют

Будь-яка неконвертована валюта може стати конвертованим і навпаки. Але для цього вона повинна мати майновим запасом міцності і мати довіру загальносвітового масштабу. Може статися і зворотна ситуація, коли «відкрита валюта» перетворюється на «закриту». Непоганим прикладом в історії є авторитет російського рубля в світовій економіці. Так, в царські часи він був вільно конвертованою валютою, але пізніше історія знає помітну втрату інтересу до нього за межами Митного Союзу.

ПОДІЛИТИСЯ: