Неголосуючі акції: основні властивості

Цінні папери, що не дають власникові права голосу, відносяться до категорії простих акцій і мають такі ж функції. При цьому звичайні акції грають ключову роль в житті будь-якої компанії і формуванні її ресурсів. Частка таких активів в капіталі повинна бути не менше ¾. Є статути, за якими капітал формується виключно з простих акцій.

Неголосуючі акції надають власникам такі можливості:

– своєчасно отримувати належні дивідендні виплати. При цьому розмір дивіденду на кожну акцію визначає наглядова рада. Надалі рада директорів виносить питання дивідендів на загальні збори власників акцій. Акціонери, в свою чергу, можуть погодитися з прийнятим рішенням або ж відкинути його;

– збільшувати інвестований у цінні папери капітал. Тут в прирості коштів бере участь два основні чинники – збільшення курсової вартості активу і своєчасна виплата дивідендів;

-Швидко реалізувати наявні на руках активи або докуповувати нові. Тут інвестор приймає рішення з урахуванням ситуації на ринку ситуації і тенденції зміни ціни акцій;

– отримати частину майна організації-емітента при її банкрутство (ліквідацію). Єдине, що черга власників таких акцій настає в останню чергу.

Купуючи неголосуючі акції, інвестор робить істотний внесок в статутний капітал підприємства-емітента. При цьому особливість активу в тому, що власник акції не може вимагати повернення суми. Завдяки цьому, підприємство може сміливо розпоряджатися наявним на руках капіталом, не озираючись на ризик його втрати.

неголосуючі акцііКак наслідок, що не голосують акцію (як і звичайну цінний папір) можна віднести до безстрокового активу, який емітується на невизначений термін. Термін “життя” акції завершується тільки в разі повного завершення діяльності акціонерного товариства. Останнє можливо в декількох випадках – при добровільній ліквідації, в разі злиття з іншою фірмою, при поглинанні АТ більшою компанією, в ситуації, коли компанія-емітент визнана банкрутом.

Тримачі, що не голосують акцій, як і власники інших видів цих паперів, піддають себе певним ризикам. У разі неспроможності компанії і неможливості виконання своїх зобов’язань за компенсацією збитків вибудовується ціла черга бажаючих. При цьому повернути належні за законом кошти не завжди вдається. В першу чергу врегульовуються питання з кредиторами, далі – з власниками акцій привілейованого типу і тільки після цього настає черга власників простих акцій (в тому числі і що не голосують).

Багато компаній за кордоном активно застосовують механізм випуску, що не голосують акцій для швидкого отримання необхідних коштів без зміни числа акціонерів, що мають вплив на управління структурою. У разі якщо коштів недостатньо, то за рішенням ради директорів компанія може здійснити випуск додаткового обсягу, що не голосують або інших видів акцій. У ряді випадків підприємство може піти і на випуск облігацій. Але це актуально тільки в тому випадку, якщо емітент готовий через деякий час повернути залучені у інвесторів кошти.

Випуск, що не голосують акцій (як і облігацій) привабливий для керівників компанії, адже в цьому випадку не з’являється нових співвласників компанії. При цьому нові власники акції не можуть претендувати на право голосу.

При цьому неголосуючі акції ніколи не випускаються з метою покриття поточних збитків. Основною метою емісії завжди є отримання необхідних коштів на розширення виробництва і його модернізацію.

ПОДІЛИТИСЯ: