Негативна чиста вартість бізнесу

Негативна чиста вартість бізнесу виникає в тому випадку, коли фінансові зобов’язання компанії за економічними показниками перевищують розмір активів. Вартість підприємства – це показник ефективності його функціонування.

Негативна чиста вартість – термін, який використовується для позначення негативної величини чистих активів. Коли оцінювачу необхідно проаналізувати економічний стан компанії, він аналізує чисті активи. Цю інформацію можна отримати в бухгалтерському балансі організації. У чистих активах відображається реальна вартість майна підприємства з вирахуванням боргових зобов’язань.

Для розрахунку чистої негативної вартості (ЧОС) необхідно відняти від суми боргових зобов’язань (ЗК) суму активів компанії без урахування суми збитку за період (А) і суму власного капіталу організації (СК). Формула виглядає так:

ЗК – А – СК = ЧВУ

Якщо чисті активи після наведених розрахунків і зіставлень мають негативне значення, значить, сума зобов’язань перевищує загальну вартість майна компанії. Негативна чиста вартість – термін, який використовується для позначення негативної величини чистих активів.

Причини виникнення негативної вартості

Якщо протягом декількох фінансових років вартість бізнесу буде менше встановленого статутного капіталу, то така компанія підлягає ліквідації. Причинами цього може бути наступне:

Зростання обсягу боргових зобов’язань. Це можуть бути кредити та інші позики, заборгованості перед партнерами і постачальниками або внутрішні зобов’язання компанії. Все це не дозволяє здійснювати господарську діяльність ефективно.

Відсутність балансу грошових потоків. Ситуація стає критичною якщо обсяг негативного потоку грошових коштів перевищує позитивний рух фінансів протягом тривалого часового проміжку без перспектив перелому ситуації на краще.

Неплатоспроможність компанії, що стала результатом низької ліквідності діючих активів. Критичність становища охарактеризована перевищенням зобов’язань по боргах над залишком коштів підприємства.

Виникнення негативної вартості бізнесу багато в чому відбувається через неефективність фінансового управління. Багато в чому це також є наслідком нестійкості системи економіки країни і недостатньої кваліфікації менеджерів-управлінців. Негативний результат діяльності компаній позначається на економічному становищі держави в цілому. Наслідки цього такі:

Негативна чиста вартість – термін, який використовується для позначення негативної величини чистих активів. Підприємство, що має негативну чисту вартість, створює серйозні ризики для своїх партнерів.

Неспроможна компанія робить негативний вплив на формування державного бюджету та інших фондів.

Негативна вартість підприємства не дозволяє йому використовувати кредитні кошти ефективно.

Фінансові труднощі сприяють скороченню співробітників, тим самим підвищуючи рівень безробіття.

Якщо фінансове становище організації не поліпшується, то вона оголошується банкрутом. Присвоїти статус банкрута і ліквідувати підприємство можливо тільки після офіційного висновку арбітражного суду.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Консолідований борг