Недобросовісна конкуренція

Під терміном «недобросовісна конкуренція» мають на увазі будь-яке порушення загальноприйнятих норм і правил конкуренції.

Особливості нечесної конкуренції:

 • суб’єкти тільки офіційно зареєстровані (вітчизняні чи іноземні юридичні особи) виступають в ролі суб’єктів нечесної конкуренції;
 • отримання конкретних бонусів і переваг є основною метою реалізації недобросовісних методів господарювання;
 • фінансових збитків і зіпсована репутація фірми-конкурента – головні негативні наслідки діянь нечесних підприємців;
 • неправомірні дії підприємця в конкуренції мають негативний відбиток щодо взаємовідносин з іншими підприємцями;
 • методи нечесної конкуренції реалізуються виключно тільки за допомогою активних свідомих діянь суб’єкта господарювання.

Нечесна конкуренція в світовій практиці

Згідно з міжнародним законодавством виділяють наступні форми нечесної конкуренції:

 • поширення неточних, неправдивих або перекручених даних, які здатні заподіяти серйозні збитки або завдати істотної шкоди репутації в ділових колах іншій фірмі-конкуренту;
 • нетактовну порівняння товарів конкретного підприємця з продукцією інших підприємців;
 • надання неправдивої інформації щодо способу, характеру і місця виробництва певного товару;
 • використання без узгодження з виробником його товарного знака, маркування продукції, а також самовільне копіювання зовнішнього оформлення товару, форми упаковки іншого об’єкта господарювання;
 • добування, застосування і розголошення науково-технічних даних, торгової або виробничої інформації (наприклад, комерційної таємниці) без дозволу її власника.

Вітчизняне законодавство і нечесні методи господарювання

У вітчизняному законодавстві нечесна конкуренція визначається як будь-які дії в конкуренції, що суперечать чесним і вірним звичаям у підприємництві.

Закон до таких дій відносить наступні вчинки нечесного підприємця:

 • неправомірне застосування (тобто без дозволу) чужих рекламних матеріалів і позначень;
 • самовільне використання продукції іншої фірми-конкурента;
 • дискредитація суб’єкта господарювання на ринку;
 • вчинення підкупу співробітника постачальника / покупця для досягнення неправомірних цілей;
 • розголошення / схилення до розголошення або незаконне використання чужої комерційної таємниці;
 • досягнення певних переваг нечесним способом (шляхом порушення закону);
 • схиляння суб’єкта господарювання (за допомогою силового методу або шантажу) до розірвання договірного угоди з конкурентом;
 • використання порівняльної реклами;
 • схилення постачальника до дискримінації замовника (тобто покупця).

Методи нечесної конкуренції

Суть нечесної конкуренції

Недобросовісні підприємці / фірми використовують найрізноманітніші способи для досягнення певних переваг у конкуренції, а саме:

 • демпінг;
 • економічне шпигунство;
 • встановлення контролю над діями конкурента;
 • корупція;
 • встановлення дискримінаційних цін;
 • підробка товарів конкурента;
 • освіту таємних картелів;
 • порушення стандартів якості товарів;
 • таємна змова на торгах.

Суть нечесної конкуренції

Дана конкуренція за рахунок придушення нечесними методами репутації конкурента спрямована на підняття власного іміджу. Подібні способи і форми нечесної конкуренції на 100% суперечать не лише законодавству України, але і нормам ділового і корпоративного етикету, моралі, доброчесності, гуманності.

Застосування методів нечесної конкуренції тягне за собою кримінальну відповідальність, оскільки веде до зниження фінансового прибутку фірми-конкурента, до зниження рівня її продажів.

ПОДІЛИТИСЯ: