Накопичення капіталу всередині країни

Приріст обсягу капіталу в країні за певний відрізок часу є очевидним наслідком макроекономічного розвитку. Ефективність такого розвитку показує відношення приросту капіталу до обсягу ресурсів, використаних для забезпечення цього приросту.

Обсяги одержуваних доходів і розподіл цих доходів на розвиток суспільства і економіки розрізняються залежно від рівня індустріального розвитку держави і моделі розвитку економіки.

Результати економічної діяльності багатьох великих компаній виходять за межі однієї країни. Навіть можуть виникати суперечності між національними соціальними інтересами і інтересами окремих компаній. Необхідність їх усунення вимагає розуміння економічних підходів до прогнозування інвестиційних можливостей.

Ефективне використання доходів для фінансової компанії не обов’язково передбачає інвестиції в який-небудь сектор економіки, особливо якщо метою є приріст капіталу. Для національної економіки навпроти метою є використання прибутку в інтересах суспільства.

Капітал і прибуток

Найголовніший джерело капіталу в будь-якій державі, незалежно від суспільного ладу – це прибуток. Вона реінвестується в розширення виробництва і таким чином сприяє збільшенню обсягу капіталу, яке в свою чергу призводить до збільшення масштабів виробництва і прибутку. Такий рух по спіралі сприяє як підвищенню життєвого рівня власника компанії, так і її співробітників і держави в цілому.

При зростаючому відтворенні прибуток розподіляється на накопичення і дохід. Кошти, необхідні на просте відтворення основного капіталу, накопичуються в амортизаційному фонді. Але якщо не відбувається приросту капіталу, а тільки відтворення, то капітал рухається не по спіралі, а по замкнутому колу.

Сутність нагромадження в постійному збільшенні фінансових коштів для витрачання їх на розширення виробництва. Це застосування додаткової вартості в якості капіталу або зворотне перетворення додаткової вартості в капітал.

Накопичення капіталу власниками і населенням – це база інвестиційних ресурсів. Динаміка накопичення капіталу всередині країни визначається економічним рівнем розвитку цієї країни. Реальне фінансування найчастіше відбувається нерівномірно і нерегулярно, але формування інвестиційних ресурсів – це безперервний процес, але це не означає, що формування відбувається рівномірними обсягами в часі.

Конкуренція

Конкуренція спонукає до постійного підвищення економічного потенціалу. І обсяг конкурентоспроможного капіталу стає дедалі більше. Наприклад, для стійкості на ринку США сьогодні необхідний капітал в кілька десятків мільйонів доларів.

В процесі розвитку інвестиційних ресурсів під впливом конкуренції капітали всередині країни зазнають змін: окремі капітали збільшуються, відбувається злиття кількох невеликих капіталів в один, але великий. Концентрація виробництв і капіталів прискорює технічний прогрес і подальше збільшення додаткової вартості.

Накопичення капіталу всередині країни сприяє поліпшенню добробуту суспільства в цілому і підвищення соціальних стандартів, так як від цього безпосередньо залежать як виплати на користь держави, так і зарплати тих, хто зайнятий створенням і збільшенням додаткової вартості.

ВВП

Найбільші економіки світу вивчають фахівці Центру економіки та бізнес-досліджень CEBR. Вони прогнозують, як буде виглядати рейтинг світових економік через 5, 10, 20 років, чи збережуть свої позиції сьогоднішні лідери.

Наприклад, останні сто років, до 2000-х років, найбільш сильними вважалися капітали США. Однак після криз великих економік і зростання що розвиваються, вплив США на світову економіку сильно впало. Хоча це як і раніше одна з найбільш диверсифікованих економік.

Найбільш значимий показник – це валовий внутрішній продукт (ВВП). Він розраховується за методикою Світового банку (The World Bank).

За допомогою ВВП аналітики виявляють і вивчають економічні процеси в різних країнах. Рейтинг країн по ВВП складається щорічно.

ВВП – це загальна вартість всієї продукції і послуг, які вироблені на території даної країни за один рік, виражається в цінах кінцевої реалізації. Цей показник складається з результатів діяльності всіх без винятку організацій, підприємств, установ і приватних підприємців, які діють на юридичній та економічній території даної держави. Сюди ж входять філії зарубіжних підприємств і компанії, повністю контрольовані іноземним капіталом.

ВВП – це ключовий кількісний показник накопичення капіталу держави, рівня і динаміки розвитку, що характеризує результати господарської діяльності держави за попередній рік. Крім того іноді ВВП прирівнюється до показника рівня життя громадян.

ПОДІЛИТИСЯ: