Накладні витрати

Накладні витрати, на відміну від прямих витрат на виробництво продукції, піддаються регулюванню в певних рамках. Накладні витрати (інша назва – непрямі витрати) – всі витрати, які несе організація або приватна особа, пов’язані із забезпеченням робочого процесу виробництва або продажу, які мають враховуватися і включаються в загальні витрати організації.

У цьому їх принципова відмінність від виробничих витрат (або прямих витрат) – накладні витрати пов’язані не з самим продуктом і його реалізацією, а з забезпеченням умов для виробництва, зберігання та реалізації.

Наприклад, оренда виробничого приміщення є накладними витратами, а покупка сировини, з якого буде виготовлятися продукт – немає.

Статті накладних витрат

Зазвичай будь-яка організація, незалежно від структури, галузі та форми власності має такі накладні витрати:

  • Комунальні платежі.
  • адміністративні витрати
  • Господарські витрати.

Таким чином, до даної статті відносять витрати на утримання і терміновий ремонт будівель, позапланові відрядження, плата за послуги сторонніх організацій, залучених для делегування деяких процесів (наприклад, ведення бухгалтерії), відрахування до всіляких фондів, в тому числі пенсійні, а також витрати на упаковку, транспортування і зберігання готових виробів.

Крім того, до даного поняття відносяться непередбачені витрати, такі як штрафи, разові компенсації, відсотки за простроченими позиками, матеріали та обладнання, які стали непридатними, втрати через різке підвищення цін на пальне і т.д.

Зазвичай подібні витрати побічно входять у вартість підсумкової продукції. В організаціях з великим штатом співробітників це відбувається пропорційно фонду заробітної плати, а в організаціях з великим рівнем автоматизації виробництва – пропорційно обсягу продажів.

Регулювання і нормативи

Накладні витрати, на відміну від прямих витрат на виробництво продукції, піддаються регулюванню в певних рамках, оскільки багатьма організаціями розглядаються не як необхідні для роботи витрати, а як втрачений прибуток, що, однак, часто призводить до зниження якості продукції. Вивченням, контролем і розробкою правил і нормативів для цього типу витрат займається Управління ціноутворення і кошторисного нормування.

ПОДІЛИТИСЯ: