Найменша прибутковість

Найменша прибутковість – це показник прибутковості, застосовуваний в розрахунках як найгірший показник за найгірших ринкових обставин. Саме цей показник є ключовим при побудові песимістичного сценарію ефективності вкладень в цінні папери нової емісії. Обчислення найменшою прибутковості дає можливість виявити всі фактори, здатні негативно вплинути на ціну облігації або акції. При аналізі інвестором може бути зроблений ряд припущень, які неможливі на практиці.

Деякі фактори, що впливають на прибутковість облігації, найбільш поширені, інші, навпаки, зустрічаються рідко. Процедура розрахунку зводиться до визначення причинно-наслідкового зв’язку. Наприклад, якщо випуск облігацій, не передбачає передоплату, існує ймовірність, що ринкова прибутковість цінного паперу виявиться вище купонної, і навпаки.

Що дає розрахунок найменшою прибутковості?

Оскільки найменша дохідність є мінімально можливу суму, яку інвестор зможе виручити з вкладень в облігації, розрахунок цього показника – важливий етап передінвестиційного дослідження. Розгляд можливостей зниження вигоди дозволяє інвестору зробити остаточний висновок про ступінь ризику та доцільності інвестицій.

У багатьох випадках інвестор не отримує максимальної вигоди, тому що умови ринку не ідеальні. Однак і найменшу прибутковість не слід розглядати як ймовірний показник. Найменша прибутковість, визначена інвестором, повинна співвідноситися з припущенням, що реальна кінцева прибутковість, ймовірно, буде відповідати початковим прогнозами емітента.

ПОДІЛИТИСЯ: