Найбільш ліквідні облігації

Найбільш ліквідні облігації є цінними паперами, які можна оперативно реалізувати без фінансових втрат. До них зараховують державні та муніципальні цінні папери, а також облігації великих компаній, які користуються підвищеним попитом.

Характеристики найбільш ліквідних облігацій

Облігації найбільш ліквідниеДля визначення ліквідності облігації використовують такі характеристики:

  • термін, що залишився до моменту погашення облігації;
  • величину купонної ставки. Купонна ставка дає можливість визначити прибутковість облігації, тобто величину грошового потоку, одержуваного інвестором при погашенні.
  • застереження про відкликання, тобто закріплене письмово право емітента викупити облігацію до настання терміну її погашення. Ціна, за якою відбувається викуп облігації, носить назву ціни відкликання. Її величина, як правило, трохи вище номінальної вартості цінного паперу.
  • особливості податкового статусу. При продажу деяких облігацій, наприклад, муніципальних, інвестор звільняється від необхідності сплачувати податок з отриманого доходу.
  • рівень ліквідності, тобто можливість оперативно реалізувати цінні папери без особливих фінансових втрат.
  • рівень ризику неплатежу, який залежить від рейтингу облігацій, тобто показника їх кредитоспроможності.

Класифікація облігацій

Розрізняють чотири групи облігацій залежно від рівня їх ліквідності:

  • група А з мінімальним ризиком ліквідності. Такі цінні папери користуються підвищеним попитом на ринку, а показник їх ліквідності перевищує одиницю і вважається досить стабільним;
  • група В з нормальним рівнем ліквідності. Інвестори досить активно цікавляться такими цінними паперами, але торгова діяльність не відрізняється стабільністю. Несприятливі умови викликають спад торгівлі і значне коливання цін;
  • група С з низьким рівнем ліквідності. Торгівля облігаціями ведеться досить слабо, причому спостерігається значний розкид між ціною купівлі та ціною продажу;
  • група D з найнижчим рівнем ліквідності. Операції з облігаціями відбуваються дуже рідко і, як правило, тільки між власниками великих пакетів цінних паперів.

Як оцінити рівень ліквідності?

Рівень ліквідностіНеобходімо відзначити, що ліквідність є якісним показником тому точно виміряти її неможливо. Однак, за допомогою таких критеріїв, як глибина і в’язкість ринку можна дати оцінку ліквідності. Під глибиною ринку мається на увазі потенційний рівень попиту і пропозиції, який не змінює справедливої ​​ціни. Для його вимірювання використовуються такі показники, як кількість укладених угод за день, їх середній обсяг, кількість зроблених заявок і обсяг торгів в цілому.

В’язкість ринку показує рівень відхилення ціни покупки і продажу від середньоринкових цін. До основних показників в’язкості зараховують розкид між цінами купівлі та продажу, а також між мінімальною і максимальною вартістю за певний відрізок часу.

ПОДІЛИТИСЯ: